Jako trener i coach dbam aby programy, w których bierzesz udział były angażujące,
podnosiły twoją samoświadomość i kompetencje.

Przykładowe tematy szkoleniowe

ROZWÓJ LIDERÓW

 • Akademia Servant Leadership – cykl rozwojowy, oparty o doświadczenia i ćwiczenia pogłębiający samoświadomość liderów, poszerzający ich inteligencję emocjonalną oraz umiejętność budowania tożsamości osobistej i zespołowej.
 • Zarządzanie coachingowe – warsztat podnoszący umiejętności komunikacji coachingowej w codziennych wyzwaniach biznesowych, oparty o realne sytuacje z życia Klienta.
 • Spotkania i rozmowy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi  – warsztat podnoszący umiejętność skutecznej i świadomej komunikacji, uwzględniającej perspektywę każdej ze stron.
 • Motywowanie i angażowanie pracowników – szkolenie rozwijające świadomość w obszarze docierania do potrzeb danego pracownika, budowania pozytywnej wizji współpracy i wspólnego tworzenia optymalnej ścieżki realizacji celów.
 • Wspieranie współpracowników w rozwoju – szkolenie pokazujące jak świadomie budować w dialogu ścieżkę rozwoju pracownika, wspierać jego rozwój kompetencji, towarzyszyć mu w trudnych momentach i dawać odpowiednie na danym etapie wsparcie.
 • Delegowanie zadań – warsztat dostarczający narzędzi do budowania zaangażowania pracownika, poszerzający świadomość w obszarze doboru strategii delegowania odpowiedzialności i precyzyjnego formułowania rezultatów.
 • Udzielanie informacji zwrotnej i egzekwowanie ustaleń – trening udzielania informacji zwrotnej i prowadzenia procesu feedforward, oparty o wiedzę psychologiczną na temat mechnizmów, które wpływają na nasze osądy, zniekształcają rzeczywistość a także tworzą opór w sytuacji oceny.
 • Świadome reagowanie w konflikcie – warsztat dający okazję do spojrzenia na konflikt jako na szansę, podnoszący kompetencje kierowania procesem naprawczym i świadomego zarządzania emocjami w trudnych sytuacjach.
 • Efektywne prowadzenie spotkań zespołowych – warsztat dostarczający narzędzi do angażowania uczestników w dialog i budowania atmosfery sprzyjającej proaktywności, podnoszący kompetencje w obszarze stawiania precyzyjnych celów spotkania i optymalizowaniu jego czasu.
 • Świadome budowanie tożsamości zespołu – warsztat pokazujący dynamikę działania zespołu, podnoszący wiedzę w obszarze budowania wzajemnych relacji i atmosfery zaufania.
 • Budowanie autorytetu lidera – awans w zespole – warsztat podnoszący samoświadomość młodych liderów, dający okazję do zidentyfikowania własnych mocnych stron, wartości i kierunku rozwoju, dający okazję do stworzenia strategii działania w pierwszych miesiącach pracy na nowym stanowisku.
 • Zarządzanie zmianą – warsztat podnoszący świadomość w obszarze psychologicznych aspektów zmiany, obszarów o które należy zadbać aby budować zaangażowanie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie rozmów rocznych – trening prowadzenia rozmów rocznych w oparciu o standardy Klienta, wskazujący na wartość przygotowania procesu w kontekście budowania zaangażowani i dobrostanu współpracowników.
 • Negocjowanie wynagrodzeń – trening negocjacyjny w oparciu o realne sytuacje Klienta, dający okazje do przećwiczenia trudnych sytuacji i wypracowania dobrych praktyk.

ROZWÓJ ZESPOŁÓW

 • Budowanie nowego zespołu – warsztaty integracyjne z wypracowaniem zasad współpracy.
 • Doskonalenie współpracy i komunikacji zespołowej – warsztat oparty o gry i doświadczenia zespołowe, które stanowią okazję do głębokiej refleksji na temat kluczowych obszarów we współpracy, wypracowaniu zasad współdziałania.
 • Warsztaty interwencyjne dla zespołów wokół rozwiązywania problemów i konfliktów.
 • Siła zespołu – jak korzystać z różnorodności w zespole – warsztat oparty o metodologię FRIS.
 • Wyjazdy integracyjne – warsztaty oparte o gry terenowe, zajęcia plastyczne lub muzyczne, które są okazją do budowania tożsamości zespołowej.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻY I BUDOWANIA DŁUGOTERMINOWYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI

 • Świadomy proces sprzedaży – warsztat dostarcający narzędzi na każdym etapie sprzedaży, dotarcia do Klienta, badania jego potrzeb, prezentacji rozwiązania, rozwiązywania wątpliwości Klienta, finalizacji.
 • Spotkanie warsztatowe budujące bank dobrych praktyk sprzedażowych, bank argumentów opartych o konkretną usługę lub produkt Klienta.
 • Trening prowadzenia trudnych rozmów z Klientami – rozpatrywanie reklamacji, windykację należności.
 • Negocjacje handlowe – trening umiejętności oparty o realne sytuacje Klienta

ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI – EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA

 • Jak budować odporność psychiczną (w oparciu o kwestionariusz MTQ Plus) – warsztat pogłębia samoświadomość w obszarze naszych indywidualnych zasobów w radzeniu sobie w sytuacjach stresujących (podejścia do wyzwań, zaangażowania kontroli, pewności siebie), uczy jak dbać o siebie codziennie aby odnawiać własne zasoby energetyczne.
 • Jak budować wewnętrzny optymizm – warsztat dający okazję do poznania technik wspierających pozytywne myślenie, praktykowanie wdzięczności, oparty o badania neuroplastyczności mózgu.
 • Akademia Rozwoju Inteligencji Emocjonalnej – cykl rozwijający samoświadomość, empatię, umiejętność współpracy z innymi, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie w sytuacjach wyzwania, oparty o sytuacje zgłoszone przez uczestników.
 • Negocjowanie warunków współpracy w projektach – cykl  oparty o gry i symulacje, które pozwalają wypracować komfortowe warunki współpracy dla obu stron, kształtujący pozytywne postawy w sytuacji różnicy zdań, podnoszący umiejętności badania potrzeb drugiej strony a także mówienia o swoich potrzebach i wypracowywania w dialogu kontraktu na współdziałanie.
 • Aktywne słuchanie – warsztat rozwijający umiejętność słuchania, lepszego rozumienia rozmówcy, budowania autentycznej głębokiej relacji opartej na akceptacji, szacunku i życzliwości.
 • Język korzyści w sprzedaży rozwiązań i pomysłów – warsztat rozwijający umiejętności perswazji, przekonywania do własnego zdania z poszanowaniem granic drugiej strony.
 • Świadome stawianie granic i wyrażanie własnych potrzeb we współpracy – warsztat rozwijający umiejętność asertywnej komunikacji w zgłoszonych przez uczestników sytuacjach biznesowych.
 • Prowadzenie spotkań i prezentacji – trening dający okazję do poznania swoich mocnych stron w wystąpieniach publicznych, wypracowania strategii, które pozwolą nam osiągać zakładane cele podczas spotkań i sprawiać, że będą one dobrą inwestycją czasu dla uczestników.

ROZWÓJ TRENERÓW

 • Prowadzenie efektywnych i angażujących warsztatów on-line i off-line – spotkanie narzędziownik, podsuwające konkretne rozwiązania, bazujące na aktualnych potrzebach/tematach uczestników.
 • Trudne sytuacje na szkoleniach – spotkanie dające okazję do wypracowania i poznania skutecznych narzędzi do zastosowania w trudnych, zaskakujących sytuacjach na szkoleniach.

Przykłady zrealizowanych projektów szkoleniowych

Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Firma doradcza obecna w ponad 150 krajach. Klient, chcąc wesprzeć menedżerów IT w obszarze świadomego zarządzania, podjął decyzję o zaprojektowaniu cyklu rozwojowego, który zakłada zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie pozytywnego zarządzania zespołem.

Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Duńska firma dostarczająca rozwiązania i usługi informatyczne instytucjom finansowym, takim jak zarządzający aktywami, banki, banki krajowe, fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe i firmy ubezpieczeniowe na całym świecie.

Cykl rozwijający kompetencje społeczne i inteligencję emocjonalną wśród konsultantów IT

Klient, chcąc zadbać o wzrost jakości relacji Konsultantów IT z partnerami biznesowymi, podjął decyzję o stworzeniu praktycznego programu szkoleń miękkich, zaprojektowanego w oparciu o najnowsze badania w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i realne sytuacja biznesowe konsultantów. 

Opracowanie i wdrożenie wartości firmy – spółka z sektora benefitów pozapłacowych.

Klient oczekiwał wsparcia w procesie wyłonienia, wyboru i wdrożenia wartości firmowych. Wyzwaniem było zaangażowanie pracowników w proces, aby znaleźć i zdefiniować wspólne wartości, które wspierają wizję i misję Klienta. Klientowi zależało aby do tych wartości można się było odwołać identyfikując kluczowe działania firmy oraz pracując z sytuacjami trudnymi – zarówno z klientem wewnętrznym jak i […]

Warsztat relaksacyjno-integracyjny – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w przygotowaniu warsztatu, który umożliwia integrację i odpoczynek wszystkich osób w zespole w wyjątkowym kontekście. 

Warsztat dla managerów przygotowujący do wdrożenia SAP ERP – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w przygotowaniu menedżerów do wdrożenia nowego systemu zarządzania SAP ERP. Wyzwaniem dla Klienta było znalezienie partnera, który zrealizuje cele za pomocą warsztatu dla osób polsko- i anglojęzycznych. 

Warsztat dla działu finansowego przygotowujący do wdrożenia SAP ERP – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w przygotowaniu działu finansowego do wdrożenia nowego systemu zarządzania SAP ERP. Najważniejszym zadaniem było przygotowanie psychologiczne uczestników do nadchodzącej zmiany i zbudowanie pozytywnego nastawienia do uczenia się nowych umiejętności. 

Warsztat budujący efektywny zespół – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w integracji działu finansowego, rozwoju umiejętności przekazywania informacji zwrotnej oraz budowania zespołu. Wyzwaniem Klienta była integracja wszystkich osób w zespole, w tym anglojęzycznych. Dotychczasowi partnerzy Klienta w obszarze szkoleń odmówili dostosowania programu warsztatu do osób polsko- i anglojęzycznych.

Warsztat wspierający efektywność biznesową – międzynarodowa firma doradcza

Międzynarodowa firma doradcza zajmująca się audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i transakcyjnym w 150 krajach. Klient oczekiwał wsparcia w zbudowaniu i przeprowadzeniu warsztatu na temat wyrażania potrzeb i reagowania na potrzeby innych w sytuacjach biznesowych oraz wypracowania zasad profesjonalnego reagowania w sytuacjach trudnych.

Warsztat budujący efektywny zespół – międzynarodowa firma doradcza

Międzynarodowej firma doradcza zajmująca się audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i transakcyjnym w 150 krajach. Klient oczekiwał wsparcia w zbudowaniu i przeprowadzeniu warsztatu rozwojowego dla zespołu około 20 osób, który wyposaża w perspektywę i narzędzia ułatwiające współpracę. Kluczowe było uwzględnienie różnic w zespole, które mogą zostać wykorzystane jako zasób, a nie utrudnienie.

Rozwój kompetencji menedżerów – sieć sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego

Duże przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego. W sytuacji dynamicznego rozwoju firmy Klient podjął decyzję o szkoleniu kadry menedżerskiej w oparciu o analizę potrzeb. Menedżerowie otrzymali wsparcie w wybranych obszarach zarządzania. Najważniejszym celem było dostarczenie menedżerom narzędzi, które wywrą pozytywny wpływ na współpracowników i pozwolą kształtować w nich proaktywną postawę.

Rozwój kompetencji handlowców – sieć sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego

Duże przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego. Projekt umożliwił zdobycie i rozwój kompetencji handlowców podczas pięciu 2 dniowych warsztatów, które poruszały tematykę: standardów procesu sprzedaży i obsługi klienta, świadomego planowania aktywnej sprzedaży, negocjacji handlowych, trudnych sytuacji sprzedażowych oraz zawierały treningu umiejętności handlowych.