Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Firma doradcza obecna w ponad 150 krajach. Klient, chcąc wesprzeć menedżerów IT w obszarze świadomego zarządzania, podjął decyzję o zaprojektowaniu cyklu rozwojowego, który zakłada zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie pozytywnego zarządzania zespołem.

Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Duńska firma dostarczająca rozwiązania i usługi informatyczne instytucjom finansowym, takim jak zarządzający aktywami, banki, banki krajowe, fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe i firmy ubezpieczeniowe na całym świecie.

Cykl rozwijający kompetencje społeczne i inteligencję emocjonalną wśród konsultantów IT

Klient, chcąc zadbać o wzrost jakości relacji Konsultantów IT z partnerami biznesowymi, podjął decyzję o stworzeniu praktycznego programu szkoleń miękkich, zaprojektowanego w oparciu o najnowsze badania w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i realne sytuacja biznesowe konsultantów. 

Opracowanie i wdrożenie wartości firmy – spółka z sektora benefitów pozapłacowych.

Klient oczekiwał wsparcia w procesie wyłonienia, wyboru i wdrożenia wartości firmowych. Wyzwaniem było zaangażowanie pracowników w proces, aby znaleźć i zdefiniować wspólne wartości, które wspierają wizję i misję Klienta. Klientowi zależało aby do tych wartości można się było odwołać identyfikując kluczowe działania firmy oraz pracując z sytuacjami trudnymi – zarówno z klientem wewnętrznym jak i […]

Warsztat relaksacyjno-integracyjny – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w przygotowaniu warsztatu, który umożliwia integrację i odpoczynek wszystkich osób w zespole w wyjątkowym kontekście. 

Warsztat dla managerów przygotowujący do wdrożenia SAP ERP – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w przygotowaniu menedżerów do wdrożenia nowego systemu zarządzania SAP ERP. Wyzwaniem dla Klienta było znalezienie partnera, który zrealizuje cele za pomocą warsztatu dla osób polsko- i anglojęzycznych. 

Warsztat dla działu finansowego przygotowujący do wdrożenia SAP ERP – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w przygotowaniu działu finansowego do wdrożenia nowego systemu zarządzania SAP ERP. Najważniejszym zadaniem było przygotowanie psychologiczne uczestników do nadchodzącej zmiany i zbudowanie pozytywnego nastawienia do uczenia się nowych umiejętności. 

Warsztat budujący efektywny zespół – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w integracji działu finansowego, rozwoju umiejętności przekazywania informacji zwrotnej oraz budowania zespołu. Wyzwaniem Klienta była integracja wszystkich osób w zespole, w tym anglojęzycznych. Dotychczasowi partnerzy Klienta w obszarze szkoleń odmówili dostosowania programu warsztatu do osób polsko- i anglojęzycznych.

Warsztat wspierający efektywność biznesową – międzynarodowa firma doradcza

Międzynarodowa firma doradcza zajmująca się audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i transakcyjnym w 150 krajach. Klient oczekiwał wsparcia w zbudowaniu i przeprowadzeniu warsztatu na temat wyrażania potrzeb i reagowania na potrzeby innych w sytuacjach biznesowych oraz wypracowania zasad profesjonalnego reagowania w sytuacjach trudnych.

Warsztat budujący efektywny zespół – międzynarodowa firma doradcza

Międzynarodowej firma doradcza zajmująca się audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i transakcyjnym w 150 krajach. Klient oczekiwał wsparcia w zbudowaniu i przeprowadzeniu warsztatu rozwojowego dla zespołu około 20 osób, który wyposaża w perspektywę i narzędzia ułatwiające współpracę. Kluczowe było uwzględnienie różnic w zespole, które mogą zostać wykorzystane jako zasób, a nie utrudnienie.