Coaching dla Ciebie to przede wszystkim praca z pasją i sercem, w której najważniejsze są potrzeby Klienta i pozytywne rezultaty działań.  Dbam o efektywność powierzonego mi procesu, bezpieczną atmosferę do rozwoju, unikalne i mierzalne rozwiązania, wielowymiarowe zaangażowanie uczestników.

JAK PRACUJE

 • 1. Słucham

  Bardzo ważne jest dla mnie zrozumienie wyzwań jakie stoją przed moimi Klientami i rezultatów jakie chcą osiągnąć. Na początku będę słuchać, zadawać pytania i analizować możliwości. Zależy mi aby zrozumieć sytuacje, poznać sposób działania, wydobyć obszary, które chcemy zmienić lub rozwinąć.

 • 2. Przygotowuję projekt oparty na realnych sytuacjach biznesowych

  Tworzę unikalne, angażujące programy szkoleniowo-coachingowe.
  W swojej pracy stosuje interdyscyplinarne podejście. Korzystam z różnorodnych narzędzi.

  Konsultuje projekt z Klientem, dbam o szczegóły.
  Jestem w stałym kontakcie z uczestnikami – tak aby zajęcia odpowiadały ich aktualnym potrzebom i bazowały na realnych sytuacjach biznesowych.

  2. Przygotowuję projekt oparty na realnych sytuacjach biznesowych

 • 3. Podczas projektu dbam o zaangażowanie uczestników

  Buduje atmosferę, która gwarantuje wielowymiarowe zaangażowanie uczestników i wydobywa proaktywność.
  Korzystam z różnorodnych metod pracy aby zadbać o energię uczestników i pogłębić doświadczenie, m.in. narzędzi coachingowych, grywalizacji, improwizacji, narzędzi dramy (gorące krzesła, karty ról, fotografie, ring bokserski), pracy z metaforą, narzędzi z treningu kreatywności: abstrahowanie, transformowanie, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, narzędzi NVC (porozumienie bez przemocy), narzędzi treningu mentalnego (w tym wizualizacji).

  Pracuje w oparciu o zgłoszone przez uczestników sytuacje biznesowe, co pozwala im wspólnie wypracować praktyczne rozwiązania i tworzyć banki dobrych praktyk.

 • 4. Dbam o długofalowe rezultaty

  Dbam aby proces rozwojowy odbywał się zarówno na poziomie wiedzy, umiejętności jak i postawy.

  Tworzę i umacniam sieci społeczne, dbam aby spotkania pozytywnie wpłynęły na relacje pomiędzy uczestnikami i ich późniejszą jakość współpracy.

  Poprzez metody coachingowe buduje komfortowe strategie korzystania ze zdobytych kompetencji, kształtowania nowych zachowań.

  4. Dbam o długofalowe rezultaty