Coaching biznesowy pomaga się zatrzymać i świadomie, w bezpiecznych warunkach przyjrzeć się gdzie jesteś i gdzie chcesz dojść (jakie są twoje wartości, priorytety, co Ci służy, w czym czujesz się komfortowo a w czym już się nie czujesz dobrze).

W czasie spotkań:

  • Szczegółowo określimy jakie cele chcesz osiągnąć, umówimy się na czym ma polegać zmiana i jak zmierzysz rezultaty. 
  • Pomogę Ci lepiej wykorzystać zasoby, które już masz lub wspólnie wypracujemy metody na ich pozyskanie.
  • W trakcie naszej współpracy będziemy skupiać się również na odkrywaniu Twojego potencjału, niwelowaniu przeszkód w byciu w 100% sobą (takich jak stres, negatywne przekonania, nawyki, schematy działania).
  • W każdym z obszarów określimy jasne i szczegółowe cele oraz opracujemy optymalną ścieżkę działania. 

W swojej pracy wykorzystuje relaksacje, wizualizacje, dramę, arteterapię, prace w oparciu o narzędzia z obszaru zarządzania czasem, pogłębiania samoświadomości.  

Napisz lub zadzwoń w celu umówienia się na spotkanie on-line lub F2F.