FRIS® to polskie narzędzie rozwojowe:

 • z którego korzystają menedżerowie i liderzy, aby świadomie wspierać swoich współpracowników w rozwijaniu ich talentów i budowaniu pozytywnego środowiska pracy
 • zespoły aby budować komfortową współpracę, opartą na dobrej komunikacji i szacunku do wzajemnej różnorodności
 • handlowcy aby jeszcze lepiej budować relacje z Klientami

Kiedy warto wykonać badanie FRIS® i skorzystać z konsultacji?

 • Jeśli chcesz lepiej poznać siebie – wyniki pozwalają zidentyfikować naturalne predyspozycje i talenty. Dowiesz się co jest twoją naturalną mocną stroną i jakie działania, aktywności są dla Ciebie naturalnie łatwiejsze niż dla innych.
 • Jeśli chcesz zrozumieć dlaczego w danych sytuacjach zachowujesz się, komunikujesz i podejmujesz decyzje w pewien charakterystyczny dla siebie.
 • Jeśli chcesz poznać twoje naturalne mocne strony w działaniu i współpracy w zespole, w budowaniu relacji z klientami i partnerami biznesowymi.
 • Jeśli chcesz być bardziej skuteczny/a w relacjach biznesowych – w codziennych negocjacjach, sprzedaży, w rozwiązywaniu trudności.
 • Jeśli chcesz lepiej zrozumieć podłoże konfliktów, w które wchodzisz i wypracować zachowania, które pomogą Tobie świadomie je rozwiązywać.

Jak wykonać badanie?

Kwestionariusz jest wypełniany online.  Czas jego wykonania to około 15 – 20 minut. W trakcie 1,5 h sesji następuje przekazanie raportu wraz z omówieniem wyników i kierunków rozwoju.

Zobacz jak wygląda przykładowy raport:

Zamów badanie FRIS® wraz z konsultacją. 

FRIS® dla Zespołu

Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny.

– Ks. Jan Twardowski

Badanie FRIS® doskonale sprawdza się w budowaniu świadomości zespołowej w obszarze wzajemnych potrzeb we współpracy.

Przed spotkaniem zespołowym zapraszamy uczestników do wypełnienia indywidualnie kwestionariusza.

Warsztat realizowany jest w formule team coachingu. Trener tworzy bezpieczną przestrzeń do rozmowy na tematy ważne dla efektywnej współpracy członków zespołu.

Wspólnie, w dialogu analizowane są mocne strony zespołu oraz obszary generujące trudności.

W atmosferze bezpieczeństwa każdy z uczestników, uwzględniając swoje osobiste dążenia, pracuje z grupą nad wypracowaniem strategii pozwalającej osiągnąć cele zespołowe.

Korzyści:

 • Większa samoświadomości uczestników w obszarach: jak buduję relacje z innymi ludźmi, jak działam, jak podejmuję decyzje, na co warto abym był/a uważny/a w relacjach
  z innymi.
 • Wzrost jakości komunikacji wewnątrz zespołu – zwiększenie otwartości i kompetencji w obszarze mówienia o własnych potrzebach i brania odpowiedzialności za ich
  realizowanie.
 • Zrozumienie dla podłoża konfliktów i zdobycie umiejętności ich neutralizowania poprzez uważność w komunikacji i w sposobie budowania relacji.
 • Większe wzajemne zrozumienie, częstsze postawy akceptacji dla różnorodności. Zmniejszenie sytuacji wzajemnego obwiniania i krytykowana.
 • Indywidualny raport FRIS® dla każdego członka zespołu. (przykład do pobrania)
 • Zespołowy raport FRIS® dla managera zespołu. (przykład do pobrania)

FRIS® dla Handlowców, Opiekunów Klienta i Menedżerów Sprzedaży

Satysfakcjonująca, długofalowa współpraca z Klientem opiera się na zrozumieniu jego potrzeb, poznaniu jego sytuacji i zrozumieniu co aktualnie jest dla niego wyzwaniem, z czym się mierzy.

Warsztat daje odpowiedz na pytania:

 • Jak buduje współpracę z Klientami? Co jest dla mnie naturalne?
 • Gdzie tkwi mój potencjał w sprzedaży i jak z niego świadomie korzystać?
 • Jak moi Klienci różnią się ode mnie pod kątem stylu myślenia? Dlaczego niektórych z nich trudno mi zrozumieć i jak to zmienić?
 • Jak komunikować się z Klientami uwzględniając ich preferencje?

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • spotkanie daje okazje do poznania siebie, swoich mocnych stron w zawodzie handlowca, opiekuna klienta i menedżera sprzedaży.
 • rozwija umiejętność rozpoznawania stylu myślenia klienta w oparciu o metodologię FRIS®.
 • daje okazję do zbudowania banku dobrych praktyk uwzględniających potrzeby każdego z typów Klientów.
 • uczy m.in. jak prowadzić rozmowy i budować argumentację z klientem ZAWODNIKIEM, PARTNEREM, BADACZEM, WIZJONEREM.
FRIS® dla Handlowców, Opiekunów Klienta i Menedżerów Sprzedaży

Napisz lub zadzwoń w celu omówienia potrzeb Twojego zespołu

(C) Coachingdlaciebie.pl