• Inspirujemy
  do odkrywania nowych obszarów!
 • Pomagamy
  w sytuacjach kryzysowych!
 • Rozbudzamy potencjał
  by codziennie stawiać się lepszym sobą!
 • zasady pracy

  Coaching dla Ciebie to przede wszystkim praca na rzecz innych, praca z pasją, w której najważniejsze są potrzeby Klienta i jego dobro. Pracuje w oparciu o podejście coachingowe, w którym to Klient jest ekspertem od Siebie. Dbam o efektywność powierzonego mi procesu, bezpieczną atmosferę do rozwoju, unikalne rozwiązania, wielowymiarowe zaangażowanie uczestników.

  Dbałość o efektywność procesu

  Uważnie badam rzeczywiste potrzeby uczestników przed rozpoczęciem procesu. Na zajęciach w oparciu o narzędzia coachingowe buduje wewnętrzną motywację uczestników do wprowadzenia nowych umiejętności w życie. Między spotkaniami jestem w stałym kontakcie z uczestnikami, odpowiadam na ich pytania, wspieram kiedy pojawiają się trudności poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

  Bezpieczna atmosfera do rozwoju

  Buduje sprzyjającą atmosferę do rozwoju na zajęciach i spotkaniach indywidualnych. Proces edukacyjny opieram na naturalnych preferencjach uczestników. Zajęcia prowadzę bazując na świadomości mechanizmów grupowych, psychologicznych oraz dbając o realizację potrzeb i celów uczestników. Poprzez metody coachingowe buduje komfortowe plany wdrażania zdobytej wiedzy, kształtowania nowych zachowań.

  Unikalne rozwiązania

  Tworzę unikalne programy szkoleniowo-coachingowe łączące różne metody edukacyjne i całe spektrum narzędzi coachingowych nastawionych na zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce i ich realne przełożenie na działania biznesowe lub efektywność osobistą w codziennym życiu co bardzo często podkreślają uczestnicy prowadzonych przeze mnie szkoleń i coachingów. Stawiam na kreatywność i dopasowanie do potrzeb w miejsce standardowych rozwiązań.

  Wielowymiarowe zaangażowanie uczestników

  Na zajęciach angażuje uczestników zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie i fizycznie. Dbam aby proces rozwojowy odbywał się zarówno na poziomie wiedzy, umiejętności jak i postawy. Uczestnicy już w czasie zajęć mają okazję do praktykowania nowych umiejętności i analizy doświadczeń. Dzięki coachingowemu stylowi uczenia często mają okazję samodzielnie wypracowywać rozwiązania i świadomie brać odpowiedzialność za ich późniejsze stosowanie w praktyce.

 • Anna Cieśluk

  Od 13 lat pracuje jako coach, trener umiejętności społecznych, konsultant biznesu, superwizor szkoleń. Specjalizuje się w projektach mających na celu: kształtowanie postawy pro-klienckiej, budowanie i motywowanie zespołów, rozwijanie umiejętności managerskich, kompetencji coachingowych, trenerskich, interpersonalnych i potencjału osobistego.

  Tworze projekty mające na celu poszerzanie świadomości, rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, zmianę starych nawyków, wzrost motywacji i energii do działania.
  W swojej pracy wykorzystuje metody, które angażują uczestników i pozwalają im w przyjemnej, bezpiecznej atmosferze się rozwijać. Dbam aby każde spotkanie było okazją do świadomej pracy nad sobą i stanowiło inspirację by wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

  Do dziś przeprowadziłam ponad 8000 godzin szkoleń i ponad 600 godzin coachingów.

  Doświadczenia zawodowe zdobyłam współpracując zarówno z organizacjami pozarządowymi, instytucjami jak i korporacjami. Za pracę na stanowisku specjalisty ds. szkoleń w firmie z sektora Business Process Outsourcingu zostałam nagrodzona i wyróżniona prestiżowymi tytułami przyznawanymi poprzez głosowanie wszystkich pracowników firmy: „Profesjonalista”, „Lider Umiejętności Osobistych”, „Lider Pracy Zespołowej”, „Lider Zarządzania Projektami”. Dwa lata współprowadziłam zajęcia dla studentów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z indywidualnego rozwoju i pracy z grupą. Od wielu lat jako liderka i autorka projektów jestem zaangażowana w działania na rzecz rozwijania postawy sprawczości, przedsiębiorczości i kreatywności wśród młodzieży, wprowadzania innowacyjnych metod edukacyjnych do polskiej szkoły. Od 9 lat wspieram m.in. działania Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA gdzie także uczę zastosowania dramy w pracy z grupą w Szkole Dramy Stosowanej i Dramowej Akademii Wolontariackiej .

  Na mojej ścieżce rozwoju miałam wielkie szczęście spotkać wspaniałych ludzi, którzy nauczyli mnie słuchać, działać samodzielnie ale nie samotnie, doceniać innych, być wdzięczną, oddychać świadomie, być uważną, śmiać się, wierzyć w marzenia, mieć odwagę by być sobą, szukać rozwiązań i wyjścia z każdej sytuacji, dbać o zdrowie, dawać sobie prawo do błędu, kochać życie. Chętnie dzielę się tymi doświadczeniami z innymi podczas zajęć.

  Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym i klinicznym. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie otrzymałam indeks w ramach egzaminu konkursowego. Rozwinęła mnie również szkoła trenerów TROP działająca według standarów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), szkoła coachingu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Erickson College w Kanadzie (według standardów International Coach Federation (ICF) oraz kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (TSR), jak również wiele wspaniałych kursów z rozwoju potencjału osobistego.

  Jestem międzynarodowym certyfikowanym coachem: Erickson Certified Proffessional Coach (ECPC) oraz Associated Certified Coach International Coach Federation (ACC ICF). Każdego dnia pogłębiam swoją wiedzę w zakresie efektywnych metod samorozwoju i wspierania innych. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

 • MONIKA ZDERKIEWICZ

  Od 10 lat pracuje jako coach, trener umiejętności społecznych, konsultant biznesu, ekspert HR.

  Doświadczenia zawodowe zdobyłam współpracując zarówno z organizacjami pozarządowymi, instytucjami jak i korporacjami W chwili obecnej pracuje na stanowisku HR Bussines Partnera w mBanku, gdzie zajmuje się całościową obsługą HR pracowników. Jestem „single point of contact” dla kadry menedżerskiej, a tym samym wspieram doradczo menedżerów w zakresie wszystkich procesów HR-owych w podległym obszarze. W mojej dotychczasowej ścieżce zajmowałam się także rozwojem kadry zarządzającej. Świetnie czuję się opracowując narzędzia i wdrażając nowe procesy usprawniające zarządzanie w obszarze HR (ścieżki rozwoju, coaching, program trenerów wewnętrznych, oceny okresowej, MBO, OSP, outplacement, wartościowanie, systemy motywacyjne itp.).
  Od 2005 roku jest członkiem/trenerem w organizacji pozarządowej – Klub Myśli Społecznej INICJATYWY, gdzie wraz z grupą doświadczonych trenerów opracowuje i prowadzi nowatorskie projekty szkoleniowo-rozwojowe. Za swój sukces uważam to, że moje działania zostały zauważone i nagrodzone 2011 przez Prezesa i Dyr. HR BRE Banku nagrodą Pracownika Roku za 2010 rok.

  Mogę powiedzieć o sobie, że jestem osobą ambitną, odpowiedzialną i nastawioną na rozwój nie tylko swój, ale przede wszystkim Klientów. Dobrze czuję się, gdy mam możliwość zaplanowania i realizacji działań zgodnie z harmonogramem. Lubię innowacyjne rozwiązania i niestandardowe podejście do problemów. Jednakże chyba najmocniejszą moją cechą jest umiejętność budowania bardzo dobrych opartych na zaufaniu, długotrwałych relacji biznesowych na różnych szczeblach w organizacji.

  Moi Klienci mówią mi, że moje największe atuty to bardzo wysoka komunikatywność, zdolność inspirowania innych, sumienność oraz zrozumiały język, którym się posługuję. Podkreślają, że pracując ze mną mają poczucie rzeczywistego wsparcia i faktycznego zrozumienia. Jestem osobą bardzo dobrze zorganizowaną i samodzielną, dbającą o jakość.

  Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Podyplomowo kształciłam się z prawa pracy na UW i kompetencji menedżerskich na SGH. Rozwinęła mnie również szkoła trenerów TROP działająca według standardów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), szkoła coachingu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Erickson College w Kanadzie (według standardów International Coach Federation (ICF), oraz Team Coaching International w Londynie, jak również wiele wspaniałych kursów z rozwoju potencjału osobistego.

  Jestem międzynarodowym certyfikowanym coachem: Erickson Certified Proffessional Coach (ECPC) oraz Associated Certified Coach International Coach Federation (ACC ICF). Posiadam certyfikaty umożliwiające mi korzystanie z narzędzi diagnostycznych tj. Hogan Assessment Systems oraz INSIGHTS Discovery. Każdego dnia pogłębiam swoją wiedzę w zakresie efektywnych metod samorozwoju i wspierania innych. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

 • Dagmara Ptasińska

  Od 8 lat pracuje jako trener, coach, facylitator, konsultant biznesu.
  Specjalizuje się w rozwoju potencjału osobistego i grupowego, diagnozie i rozwoju kompetencji, facylitacji i zarządzaniu zmianą w środowisku korporacyjnym.

  Moja ścieżka kariery od początku była związana z doradztwem HR i współpracą z Klientem B2B. Doświadczenie biznesowe zdobyłam m.in. w firmach executive search, gdzie zajmowałam się pozyskiwaniem i obsługą klientów z sektora korporacji i middle enterprises. Posiadam bogate doświadczenie rekrutacyjne, prowadziłam m.in. oceny AC/DC oraz wywiady fokusowe. Obecnie pracuje jako menedżer na rzecz T-Mobile Polska SA. w obszarze HR.

  Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym. Kompetencje szkoleniowo-coachingowe rozwijałam m.in. w Erickson College International, Corporate Coach U (Strategiczne umiejętności z zakresu coachingu korporacyjnego dla menedżerów, przywódców i coachów), w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (Szkolenia i Coaching). Przygotowanie facylitatorskie uzyskałam w International Facilitator Training (Komunikationslotsen - Facilitating Change & Training). Obecnie jestem w trakcie certyfikacji ACC ICF.
  Prowadzę szkolenia i coachingi w języku angielskim i niemieckim.

  Największe firmy, dla których pracowałam to m.in.: Applera Biotechnology, Arvato Services, Atalas Copco, Bank BPH, BRE Leasing, Bibby Financial, Services, BNP Paribas Lease Group, CAS, Coca Cola HBC, Coface Poland, Deutsche Bank SA, De Lage Landen Leasin, Europejski Fundusz Lesingowy, ING Bank Śląski, ING Commercial Finance, Kennametal, Kredyt Bank, Kredyt Lease, LHI Leasing, Martela, Millenium Leasing, Nordea Bank, PKO BP, Raiffesien Bank, SG Equipment Leasing, SFS Intec, Statoil, Telefonika Kable SA, Volkswagen Bank, Weltbild, West LB Bank i inni.

 • Partnerzy

  Przy realizowanych przez nas projektach współpracujemy z ciekawymi ludźmi, których pasją jest wspieranie innych w rozwoju.
  Wśród nich są przede wszystkim pasjonaci tematu zdrowia i podnoszenia własnej efektywności, praktycy biznesu, właściciele firm, managerowie, aktywni działacze sektora pozarządowego, psychologowie, coachowie, terapeuci, dietetycy, muzycy, artyści, sportowcy.

  Łączy nas zaangażowanie z sercem w to co robimy każdego dnia, kreatywne podejście do tematu i nastawienie na rezultaty korzystne dla uczestników naszych projektów.

 • Akademia Kompetencji Społecznych dla ICT – cykl rozwojowy

  "Poznaliśmy się z Anią podczas jednego z najlepszych szkoleń, w których brałem udział. Był to cykl spotkań/warsztatów dla inżynierów, mający na celu poprawę ich komunikacji i umiejętności miękkich. Ania stworzyła niesamowitą atmosferę, ułatwiającą dyskusję, wymianę myśli i doświadczeń. Każde zajęcia były doskonale przygotowane, z materiałami z których korzystam do dzisiaj: ustrukturyzowane, uporządkowane, znakomicie trafiające do ludzi o ścisłych umysłach. Ani wiedza i ogromne wyczucie psychologiczne, umiejętności coachingowe i zrozumienie problemów grupy z którą pracuje, zrobiły na mnie ogromne wrażenia.
  Do dziś zdarza mi się konsultować z Anią działania, które podejmuję, pracując z moimi zespołami."
  Gaweł Boguta, Dyrektor IT&CC ITAXI

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

  "Pani Ania prowadziła dla nas szkolenia podnoszące praktycznie kompetencje managerskie. Zajęcia były tak zorganizowane, aby grupa była odpowiednio nieduża. Dzięki temu każda osoba miała poświęcony odpowiednio i indywidualnie czas na ćwiczenia praktyczne. I te ćwiczenia, a wcześniej bardzo skuteczne i przyjemne przygotowanie do nich, to cały czar pracy z Anią. Dostaliśmy całe spektrum praktycznych rozwiązań, które każdy miał szansę przećwiczyć odpowiednio do tego stopnia aby poczuć się pewnie z nowo otrzymanymi narzędziami. Dlatego też już na szkoleniu czuliśmy jakbyśmy używali ich w praktyce. Przełożenie potem na pracę z ludźmi okazało się czymś naturalnym i zaskakująco skutecznym.
  Był także zagospodarowany czas na poznanie innych uczestników, ich podejścia do spraw „doczesnych”, jak również samej Pani Ani i z pełną przyjemnością muszę powiedzieć, że jest inspirującą postacią, a praca z nią to czysta przyjemność i bardzo mocny ładunek energetyczny do dalszego działania i rozwoju. Dziękuję i polecam"
  Paweł Zawiślak, Kierownik Zespołu Klienta Biznesowego Biuro Informacji Gospodarczej
  InfoMonitor S.A.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

  „Profesjonalne podejście, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, duża kreatywność oraz wsparcie po szkoleniu – to wszystko świadczy o jakości prowadzonego szkolenia przez Panią Anię”
  Magdalena Trzybuchowska, Kierownik Zespołu Klienta Biznesowego Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

  Warsaw Mathematical Institute sp. z o.o (BUNGE)

  "Cieszę się, że miałem możliwość współpracować z Anną Cieśluk w obszarze poszerzania umiejętności miękkich zespołu developerskiego.
  Ania była bardzo pomocna kiedy opracowywaliśmy zakres szkolenia dla pracowników. Przed szkoleniem Ania dokonała wnikliwej i trafnej analizy potrzeb rozwojowych w organizacji. Jestem Ani szczególnie wdzięczny za konsultacje telefoniczne poprzedzające szkolenie. W mojej ocenie Ania jest trenerem, z którym warto rozmawiać i konsultować nawet pozornie drobne kwestie. Każda taka rozmowa z Anią dała mi nową perspektywę na omawiane tematy. Po szkoleniu zebraliśmy od uczestników informacje zwrotne dotyczące odbioru szkolenia. Wszyscy pracownicy uczestniczący w szkoleniu deklarowali bardzo wysokich poziom akceptowalności Ani jako trenera prowadzącego program szkoleniowy. Ania zadbała również o to, aby wyniki szkolenia zostały wdrożone w Spółce, wykazywała tutaj wysokie zaangażowanie. Bez wahania polecam Anię jako trenera organizacjom widzącym potrzebę rozwoju kompetencji miękkich."
  Lech Hubicki, President of the Board at Warsaw Mathematical Institute sp. z o.o (BUNGE)

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  "Pani Anna Cieśluk w 2014/2015 roku przeprowadziła 100 godzin szkoleń dla pracowników dziekanatów oraz biblioteki w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, Katowicach, Poznaniu Wrocławiu oraz Sopocie.
  Głównym celem warsztatów było wsparcie naszych pracowników w profesjonalnej obsłudze studentów (w tym studentów z niepełnosprawnością). Warsztaty rozwinęły efektywną współpracę naszych zespołów, wsparły w lepszej organizacji czasu pracy, podniosły jakość profesjonalnej komunikacji w trudnych sytuacjach oraz wzmocniły kompetencje radzenia sobie z silnym stresem i presją czasu.
  Warsztaty zostały ocenione bardzo wysoko przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Pracownicy doceniali przede wszystkim zaangażowanie, kompetencje pani Anny Cieśluk, dobre przygotowanie merytoryczne, umiejętność przekazywania wiedzy w twórczy sposób oraz dar inspirowania innych.

  Serdecznie polecamy współpracę z panią Anną Cieśluk"
  Magdalena Krusiewicz, Dyrektor ds. Studiów Wyższych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  Groupe SEB

  "Pani Anna Cieśluk w maju 2014 przeprowadziła działania warsztatowe mające na celu wsparcie zespołu Shared Services Centre Eastern Europe at Groupe SEB w przygotowaniu do testów nowego systemu SAP, w tym: szkolenie managerskie dla kadry zarządzającej działu: "Zarządzanie coachingowe w procesie zmiany" a także warsztat integracyjno-rozwojowy dla całego działu: "Synergia w procesie tworczym".

  Szkolenia zostały przeprowadzone w profesjonalny sposób, dostosowane do naszych potrzeb, poprzedzone wnikliwą dyskusją co do celów, które wspólnie chcieliśmy osiagnąć. Co ważne zostały przyjęte entuzjastycznie przez pracowników, co pozwoliło z nową energią wejść w trudny firmowy projekt. Pani Ania stała sie w ten sposób współtwórcą naszych sukcesów."
  Marcin Krawczyk, Shared Service Centre Manager Groupe SEB

  Open Finance S.A.

  „Cały cykl szkoleniowy obejmował 50 godzin wykładowych i warsztatowych, podczas których uczestnicy pogłębili wiedze z zakresu zarządzania i sprzedaży oraz nauczyli się wielu nowych często wręcz innowacyjnych rozwiązań. Szkolenia i warsztaty z Panią Anną Cieśluk, miały i nadal mają duży wpływ na codzienną pracę Kierowników oraz podnoszenie jakości i efektywności ich działań, zadań a następnie na efekty wynikowe działu”.
  Magdalena Piętocha, Dyrektor Contact Center Open Finance S.A.

  Open Finance S.A.

  „Z wielkim sentymentem wspominam cykl szkoleń prowadzonych przez Annę Cieśluk. Wniosły one wiele w moje życie zawodowe jak i osobiste. Zdobyte umiejętności praktyczne i doświadczenie umocniły moje podejście do wykonywanej pracy a pozyskana podczas szkoleń wiedza pozwala na co dzień wykorzystywać poznane metody. Co więcej bogaty program zajęć, został świetnie obudowany materiałami szkoleniowymi, które umożliwiają powrót do omawianych zagadnień. Dodatkowo prowadzący czyli Anna Cieśluk łączy w sobie cechy idealnego trenera-posiada ogromną wiedzę merytoryczną oraz bogate doświadczenie, którym chętnie dzieli się z uczestnikami. Jej profesjonalizm i etyka zawodowa dawały poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję za cenne rady. Polecam.”
  Katarzyna Kłoda, Trener Wewnętrzny Open Finance S.A.

  Cognifide Polska Sp. z o. o.

  „Z wielką przyjemnością polecam p. Anię, jako profesjonalnego Trenera, który z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do swojej pracy. Każde prowadzone przez p. Anię szkolenie było poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych i dobraniem odpowiednich form warsztatowych. Podczas ewaluacji szkoleń, uczestnicy podkreślali przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę stworzoną podczas zajęć, która pozwalała im na doskonalenie umiejętności w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Równie ważnym aspektem było dobieranie adekwatnych ćwiczeń (sytuacje z codziennej pracy), jak również pełne zrozumienie charakteru i kultury pracy w firmie branży IT.”
  Kinga Przepiórka, Head of HR Cognifide Polska Sp. z o. o.

  7N

  "Ania Cieśluk jest najlepszym coachem z jakim do tej pory miałem okazję się spotkać (do tej pory współpracowałem z 5). Ma indywidualne podejście, możliwe dzięki temu że posiada bardzo dużo, bardzo zróżnicowanego doświadczenia, więc na bieżąco reaguje na sytuację powstałą podczas szkolenia. Dodatkowo jest niezwykle sympatyczna i konkretna, rozmawia się z nią jak z niezwykle doświadczonym partnerem, co ułatwia komunikację i pozwala nie tracić czasu podczas szkolenia.

  Muszę przyznać ze Szkolenie z Anią dało mi kilka razy więcej pomysłów, zrozumienia, wiedzy niż inne szkolenia w których brałem udział. Zrozumiałem i poradziłem sobie z kilkoma trudnymi sytuacjami które ostatnio wystąpiły w mojej pracy.

  Z pewnością polecam Anię i mam nadzieję że będzie mi dane pracować z nią w przyszłości."
  Krzysztof Pawlicki, Business process analyst, Senior Enterprise Application Developer, 7N

  Sklep Biegacza

  „Cykl szkoleń z Anią uważam za fantastyczne doświadczenie w moim życiu. Dowiedziałam się wielu bardzo przydatnych metod coachingowych, które z pewnością wykorzystam w pracy, ale nie tylko... Zajęcia były zaskakujące i interesujace, zawsze pozytywna energia. Wiele z nich wyniosłam. Zmieniły moje myślenie i poglądy na pewne sprawy. Dziekuje.”
  Justyna Kwasek, Kierownik Biura i Administracji Sklep Biegacza

  Sfinks Polska S.A.

  „Pani Anna Cieśluk przeprowadziła 128 godzin spotkań szkoleniowych i 18 godzin podczas spotkań focusowych. Szkolenia spełniły oczekiwania firmy. W ankietach ewaluacyjnych zostały ocenione bardzo pozytywnie…”
  Witold Zabłocki, Wiceprezes Sfinks Polska S.A.

  Amnesty International Polska

  „Pani Anna Cieśluk wykazała się dużym zaangażowaniem w czasie całego procesu szkoleniowego oraz profesjonalizmem. Pracę Pani Anny oceniam bardzo wysoko zarówno pod kątem merytorycznym oraz od strony organizacyjnej…”
  Draginia Nadaźdin, Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International Polska

  Świat Książki

  „Pani Anna wykazała się dużym profesjonalizmem, kompetencją i zaangażowaniem. Z opinii i ocen poszkoleniowych wynika, że jest trenerem, który doskonale potrafi zaangażować grupę, „zarazić” tematyką i w ciekawy sposób przekazać wiedzę. Uczestnicy podkreślają dużą użyteczność zdobytych informacji…”
  Iza Pipka, Human Resources Manager Świat Książki

  McCann Erickson

  „Zarówno od strony merytorycznej, jak i samego sposobu prowadzenia spotkanie integracyjne dla działu client service zaspokoiło oczekiwania uczestników…”
  Dorota Gogolewska, Human Resources Manager McCann Erickson

  Hill Sp. z o. o.

  „Polecam warsztaty ze względu na profesjonalizm, doskonałe przygotowanie prowadzących oraz dostosowanie formy i przekazu treści do charakteru działalności naszej firmy…”
  Elżbieta Tomczuk, Managing Director Hill Sp. z o. o.

  Idea Bank S.A.

  „Polecam szkolenia prowadzone przez Panią Annę Cieśluk przede wszystkim za indywidualne podejście, profesjonalne przygotowanie warsztatów oraz za wsparcie poszkoleniowe”
  Honorata Nakonieczna, Koordynator Zespołu Badania Jakości Idea Bank S.A.

  BI Centrum

  „Dzięki uczestnictwu na zajęciach, prowadzonych przez Panią Annę Cieśluk, według mnie, w bardzo profesjonalny i skuteczny sposób zostałam zaznajomiona z technikami organizacji czasu i mechanizmami rządzącymi w grupie ludzi tworzącej zespół. Dzięki umiejętnemu budowaniu miłej i pełnej akceptacji atmosfery przez Prowadzącą, czułam się swobodnie i nie obawiałam eksperymentować, często znajdując się
  w sytuacjach dla mnie niekomfortowych, a pozwalających, dzięki temu, poznać mi lepiej samą siebie. Dziękuję za te doświadczenia i polecam każdemu, kto pragnie mieć większą samoświadomość”.
  Wioletta, Zuchniak, projektant technolog BI Centrum

  eoNetworks. S.A

  „Chciałabym bardzo podziękować za niesamowite szkolenie Aniu. Od początku zapewniasz nam dużą dawkę wiedzy, za każdym razem dostosowaną do naszych potrzeb. Bardzo podoba mi się jak wnikliwie obserwujesz uczestników i reagujesz na ich potrzeby oraz wyczerpująco wyjaśniasz interesujące nas zagadnienia. Miałam okazję być na kilku szkoleniach z komunikacji. Żadne z nich nie dało mi tyle, co to poprowadzone przez Ciebie. Na żadnym z nich nie było tak fantastycznej atmosfery, która tutaj daje mi poczucie bezpieczeństwa i sprzyja zaangażowaniu we wszystko, co robimy”.
  Monika Budrewicz, Project Manager/ Analityk eoNetworks. S.A

  Polskie Centrum Marketingowe

  „Wykazując się dużą samodzielnością i inicjatywą Anna Cieśluk szybko stała się dla nas ogromnym wsparciem w zakresie procesów rekrutacyjnych Assessment Centre, które współtworzyła i standaryzowała. Jej duża uwaga skierowana na ludzi i świadomość procesów psychologicznych przyniosła dobre wyniki tak w oczach Klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych…”
  Robert Szajner, Kierownik Zespołu Szkoleń Polskie Centrum Marketingowe

  Fundacja Masywu Śnieżnika

  „Młodzi w ankietach ewaluacyjnych stwierdzili, że były to najlepsze zajęcia, gdzie po raz pierwszy w życiu dorośli potraktowali ich jak partnerów do rozmowy, a nie jak żałosnych uczniaków…”
  Dorota Komornicka, Prezes Fundacji Masywu Śnieżnika

  Bisnode Polska Sp. z o.o.

  „Pani Anna jest profesjonalistką w każdym calu. Kreatywna, rzeczowa, elastyczna i bardzo zaangażowana w działania szkoleniowe i coachingowe. Współpracę z takim trenerem polecam każdemu, ponieważ zawsze przynoszą oczekiwane efekty…”
  Marlena Górecka, Kierownik Oddziału Telecentrum Bisnode Polska Sp. z o.o.

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  „Na uwagę zasługuje zapał Pani Ani i jej zaangażowanie w podejmowane zadania. Pani Ania wykazała się również wyczuciem sytuacji w pojawiających się na bieżąco wyzwaniach, jakie stawia przed prowadzącym grupa…”
  Katarzyna Romanowska, Wykładowca Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Społeczny Instytut Ekologiczny

  "Pani Anna Cieśluk przeprowadzia na nasze zlecenie szkolenie z rozwoju umiejętności komunikacyjnych i współpracy dla kobiet - liderek społeczności lokalnych, w ramach projektu "Sieć wsparcie partycypacji kobiet na terenach wiejskich" realizowanego przez Społeczy Instytut Ekologiczny. Szkolenie odbyło się w dniach 21-23 lutego 2014 i obejmowało jednoczesnie grupę 75 osób. Pani Ania przeprowadziła w sumie 8 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostało poprowadzone niezwykle profejonalnie, z pełnym zaangażowaniem oraz dostosowaniem zarówno do potrzeb i umiejętności grupy, jak i celów projektu oraz wszelkich przekazanych przez zleceniodawce wymagań (...) Szczerze rekomendujemy Panią Annę Cieśluk jako doświadczonego coacha i trenerkę, również do pracy z dużymi grupami."
  Tomasz Włoszczowski, Prezes Społeczny Instytut Ekologiczny

  Szkoła "Projekt: Wnętrze" HUSPA

  "Ania Cieśluk przeprowadziła dla kursantek i kursantów naszej szkoły projektowania wnętrz treningi twórczego myślenia według autorskiego scenariusza dopasowanego do specyfiki zawodu projektanta. Jak entuzjastycznie podkreślały nasze klientki i klienci, były to zajęcia bardzo wspierające ich rozwój osobisty i otwierające na kreatywne myślenie. Jako kierowniczkę szkoły ujęła mnie solidność, zaangażowanie i dbałość o szczegóły z jakimi Ania podeszła do zadania."
  Maria Świetlik, Szkoła "Projekt: Wnętrze" HUSPA

  Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

  "Nie sposób wyrazić słowami jak wiele aspektów mojego życia uległo zmianie. Nagromadziłam masę energii do działania i zrozumiałam, że jestem gotowa góry przenosić. Stałam się niezwykle aktywna i uparta w dążeniu do realizacji własnych celów co też przełożyło się na moje pierwsze sukcesy. Ania Cieśluk obdarzyła mnie potężnym wsparciem i wskazała właściwy kierunek. Jest czarodziejką a jej działania to czysta magia!"
  Liwia Biały, uczestniczka projektu Obywatel PRO organizowanego przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

 • Executive coaching

  „Celem coachingu jaki sformułowaliśmy z Anią Cieśluk na pierwszym spotkaniu, był wzrost mojej efektywności menedżerskiej w obszarach związanych z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem. W realizacji ww. celu pomogło mi ze strony Ani jej indywidualne podejście, ogromne zaangażowanie i wspieranie mnie w każdym temacie. Jej postawa i podejście inspirowały mnie do nowych działań i odnajdywania satysfakcji z każdego nawet najmniejszego sukcesu. Ania towarzyszyła mi w formułowaniu kolejnych celów oraz wspomagała mnie, m.in. poprzez pokazywanie efektów moich cząstkowych działań. Zwiększało to moją motywację, ale także pozwalało inaczej spojrzeć i ocenić wykonywane przeze mnie zadania. Ania pomogła mi także znaleźć właściwe proporcje pomiędzy kwestiami związanymi z jednej strony z realizacją celów probiznesowych, a z drugiej - związanych z zachowaniem postawy prospołecznej. Dla mnie współpraca z Anią to wstęp do najciekawszej książki, której nie można nie czytać dalej, chociaż już na początku wiadomo, że nowych stron i rozdziałów ciągle będzie przybywać”
  Elżbieta Grudzień, Prokurent, Dyrektor Pionu Finansowego „Przewozy Regionalne” sp. z o. o.

  Executive coaching

  "Pani Anna prowadziła mój indywidualny coaching od sierpnia do listopada 2014. Podczas spotkań poruszaliśmy się po sferze biznesowej jak i prywatnej mojego życia. Jej intuicja i nieliniowe podejście do mojej osoby szybko przyniosły efekty w postaci zaufania i otwarcia na zmianę. Kolejne spotkania pozwoliły uzyskać świadomość tego, co chcę zmienić w przyszłości. Dostałem zatem narzędzia do pracy nad sobą w długim okresie czasu a nie tylko na potrzeby sesji coachingowych, co jest dla mnie największą wartością”.
  Kamil Kilian, Dyrektor Zarządzający

  Executive coaching

  „Spotkania coachingowe z Anią były dla mnie ważnym krokiem w świadomym rozwoju managerskim”.
  Rafał Lewandowski, Controlling & Accounts Payable Manager at Groupe SEB

  Executive coaching

  „Współpraca z Anią była bardzo konstruktywna. Potrafi ona tworzyć atmosferę wzajemnego zaufania. Moja świadomość menedżerska bardzo wrosła i szybko uświadomiłem sobie nad czym i w jaki sposób muszę pracować żeby wzmocnić swój wizerunek managera. Ania bardzo mi pomagała i towarzyszyła w przygotowaniu konkretnych rozwiązań biznesowych, które już skutkują pozytywnie w mojej pracy. Ponad to dużo bardziej świadomie buduje teraz relacji z zespołem i z współpracownikami. Po coachingu mam większą motywację. Polecam Anię.”
  Christophe Defoux, Dyrektor Administracyjno-Finansowy GO SPORT

  Biznes Coaching

  „Spotkania z Anią pozwoliły mi raz jeszcze na nowo odkryć dokąd zmierzam i jakie są moje plany na przyszły czas…”
  Manager, mBank

  Biznes Coaching

  „Celami prowadzonych przez Annę Cieśluk coachingów był wzrost motywacji i efektywności pracy poszczególnych członków zespołu Telesales. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte…”
  Adrian Chabros, koordynator Działu Telecentrum Dun & Bradstreet Polska Sp. z o. o.

  Biznes Coaching

  „Pani Anna Cieśluk przeprowadziła 120 godzin coachingów dla pracowników organizacji - w tym managerów, specjalistów i konsultantów. Cele coachingów były następujące: podniesienie motywacji pracowników, wzrost efektywności pracy, rozwój kompetencji managerskich i handlowych.
  Prowadzone przez Panią Annę coachingi odniosły zakładane rezultaty a co więcej spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem coachee.”
  Rober Szajner, Kierownik Zespołu Szkoleń Polskie Centrum Marketingowe

  Executive coaching

  „Ania Cieśluk jako jedyna do tej pory Coach-trenerka podeszła do mnie totalnie indywidualnie, bez szablonów, schematów, bądź wypracowanych przez siebie ścieżek. Pomogła mi zrozumieć kwestie, które dla niektórych w ogóle nie istnieją. Co ważne wskazała jak odnaleźć się w obecnym korporacyjnym świecie i „W co grają ludzie”.
  Piotr Kamoda, Koordynator ds. Aplikacji Euler Hermes Collections Sp. z o. o.

  Executive coaching

  „Analiza mojego profilu zawodowego wykazała, że najwłaściwszą formą rozwoju będzie coaching i tak trafiłem na Anię Cieśluk. Celem coachingu był rozwój cech biznesowych i relacyjno-społecznych u mnie, osoby technicznej. Ania z konsekwencją analizując moją codzienna pracę, wskazywała wcześniej niezauważalne dla mnie korzyści z proponowanych zmian. Moim zdaniem cel spotkań został osiągnięty, gdyż jej indywidualne zajęcia nie tylko rozwinęły wymagane cechy, ale także dostarczyły dodatkowej motywacji do dalszej pracy”.
  Łukasz Wenta, OSS Business Unit Director, CUBE. Corporate Release S.A.

  Life coaching

  „Coaching to nie zwykła rozmowa czy pogadanka... To spotkanie, które pomogło mi się otworzyć... Na nim zobaczyła swoje wnętrze z innej strony... Zobaczyłam w sobie to, czego nie mogłam dostrzec wcześniej. Mogłam "wylać" swoje emocje, z których istnienia nie zdawałam sobie sprawy. Teraz już wiem do czego chcę naprawdę w życiu dążyć i co w moim życiu jest naprawdę ważne... Z całego serca polecam....”
  Małgosia Piechota, uczennica klasy IV technikum, która skorzystała z indywidualnej sesji coachingu zawodowego w ramach projektu „Perspektywy-Ja na zmieniającym się rynku pracy”

  Life coaching

  „Ania Cieśluk was my personal coach for approximately half a year between June and December 2008. Altogether I with met her for this purpose about ten times. The subject of the coaching was interpersonal communication, values clarification and goal setting. I was really satisfied with Ania's calm approach, but it is her ability to make me take a fresh look on things by asking insightful questions that I value the most. She did not try to enforce any values or beliefs upon me (unlike a previous coach af mine). Instead she helped me perceive my needs more clearly and mentored me on constructive ways of expressing them…”
  Ernest Lewicki

  Life coaching

  „Znalazłam coacha, do którego mam zaufanie, który daje mi wsparcie. Czuję, że mam kogoś, kto pomaga mi ustalać cele i opracowywać plany działania. Weszłam w intensywny proces etap pracy nad sobą, w którym mam coraz więcej narzędzi i wsparcia. Był to dla mnie etap eksperymentowania. Za każdym razem, kiedy robiłam „pracę domową” (nawet jeżeli to było tylko 20%), przynosiło to coś ważnego. Miałam reakcję zwrotną, widziałam, że moje działanie przynosi jakiś efekt...”
  Magda Macińska, właścicielka firmy AMALTEA

  Life coaching

  „Ania Cieśluk była moim coachem w 2009 r. W marcu 2009 r. odbyłyśmy 2 spotkania indywidualne i przez około 6 kolejnych miesięcy coaching przez Internet. Coaching dotyczył dookreśleniu celu i jego realizacji. Od samego początku miałam wrażenie, że rozmawiam z profesjonalistą. Ania zawarła ze mną bardzo jasny kontrakt; wiedziałam co się wydarzy, jak będziemy pracować itd. Nie próbowała narzucić mi swoich własnych przekonań czy zamysłów. Dzięki jej pytaniom potrafiłam doprecyzować swój cel i to jak go osiągnę. Przez cały czas Ania motywowała mnie podkreślając moje mocne strony i pracę, którą włożyłam w osiągnięcie swojego celu. Podkreślała również wagę innych moich zasobów np. ludzi, którzy mogliby mi pomóc w realizacji celu. Jeśli było trzeba była moim mentorem. Dała mi siłę, by po wielkim okresie stagnacji ruszyć do przodu. Dzięki jej wsparciu uwierzyłam, że jestem w stanie osiągnąć to, co planuję i potrafię znaleźć sposoby na realizację zamierzonych celów. Polecam Anię Cieśluk jako coacha”.
  Ewa Grabowska

  Life coaching

  „Praca z Anią była dla mnie inspirującą i ciekawą podróżą w głąb samej siebie. Nauczyła mnie słuchać i dostrzegać siebie, taką jaką jestem naprawdę.
  Ania posiada niezwykłą umiejętność zadawania pytań, które skłaniają do myślenia, refleksji, ale przede wszystkim szczerej odpowiedzi przed samą sobą. Jako coach nie dała mi gotowych wskazówek, ani wytycznych na samą siebie, ale sprawiła, że to ja sama odnalazłam je w sobie.
  Bardzo sobie cenię każde spotkanie, które odbyłam z Anią. To był efektywnie spędzony czas.
  Ponadto oprócz, tego, że Ania jest wspaniałym coachem, jest też fantastycznym człowiekiem”.
  Dorota, specjalista ds. badań rynkowych

  Life coaching

  „Coaching pomógł mi zbudować w sobie wiarę ze wszystko jest możliwe. Obecność i słowa Ani były dla mnie bardzo wspierające i bez nich nie zdecydowałabym się podążyć drogą marzeń i serca. Coaching okazał się początkiem drogi do bycia szczęśliwą i poznania siebie.
  Bez kontaktu i sesji z życzliwym i kompetentnym coachem moja przygoda nie mogłaby się wydarzyć”.
  Ewa, dietetyk

  Life coaching

  "Pani Anna Cieśluk ogromnie pomogła mi podjąć właściwe decyzje związane z moją karierą zawodową. Jest doskonałym, profesjonalnym coachem, który swoim doświadczeniem i zdolnościami na pewno jest w stanie pomóc każdemu, kto ma dylematy lub problemy związane ze swoją ścieżką kariery".
  Anna Konowrocka

  Life coaching

  "Polecam coaching u pani Anny Cieśluk. Pani Anna stwarza atmosferę bezpieczeństwa i otwartości, w której szybciej dotarłam do swoich emocji i przekonań. Atmosfera spotkań była bardzo sympatyczna, ale też konkretna – nastawiona na wyniki. Dzięki temu łatwo było mi się skupić i zrealizować swoje coachingowe cele. Poleciłam panią Annę swoim znajomym".
  Ewa Wajda

 • 7N - Wystąpienia publiczne - konsultacje

  „Ania Cieśluk pomagała mi się przygotować do wystąpienia na największej konferencji programistycznej w Polsce. Jej cenne uwagi pomogły mi w dostarczeniu świetnego wystąpienia, które zostało bardzo dobrze odebrane przez publiczność. Ania pomogła mi dostosować treść prezentacji do różnych grup odbiorców obecnych na sali, wskazała mi obszary wymagające poprawy oraz zainspirowała mnie do przeprowadzenia próby przemówienia przed większą grupą osób, co zaowocowało wieloma ciekawymi uwagami. Współpraca z Anią przebiegała bardzo sprawnie.
  Serdecznie polecam konsultacje z Anią!”
  Miłosz Piechocki, Konsultant 7N, Senior Softwer Deweloper and Architect

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – budowanie strategii efektywnej współpracy

  „Pani Anna Cieśluk prowadziła działania doradczo-szkoleniowe dla Okręgu Mazowieckiego ZHR. Pani Anna przeprowadziła szkolenie oraz konsultacje, w listopadzie 2015r., dla członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz dla Członków Zarządów Obwodów podległych Okręgowi Mazowieckiemu.
  (…) Szkolenie jak i konsultacje spełniły oczekiwania Zarządu Okręgu Mazowieckiego i pozytywnie wpłynęły na podejmowane przez Zarząd decyzje związane z działalnością. Zrozumienie potrzeb, zaangażowanie oraz dobór ćwiczeń podczas szkoleń pozwoliły na skuteczne zaznajomienie się i opanowanie nowych rozwiązań, a także nowe spojrzenie na problemy i ich rozwiązywanie.
  Zarząd Okręgu Mazowieckiego poleca szkolenia Pani Anny, przede wszystkim za profesjonalizm, sposób przekazywania wiedzy, jak i samą wiedzę oraz pomysłowość, które powodowały, że przeprowadzane przez nią szkolenia i konsultacje miały bardzo wysoki poziom merytoryczny.”
  Przewodniczący Okręgu Mazowieckiego ZHR phm. Jan Badowski HR

  Sklep Biegacza – rozwój sieci sprzedaży

  „Pani Anna Cieśluk pracowała na rzecz naszej firmy Dansport w okresie 9-12.2013 prowadząc działania doradczo-szkoleniowe. Współpracowała z Zarządem firmy w ramach konsultacji dotyczących rozwoju sieci sprzedaży „Sklep Biegacza”, podczas których dała się poznać jako wnikliwy słuchać i obserwator a zarazem doradca. Przeprowadzone konsultacje wpłynęły istotnie na podjęte przez Zarząd działania strategiczne związane z rozwojem przedsiębiorstwa…”
  Maciej Śniegórski, Prezes Dansport

  7N - Przygotowanie do wystąpień publicznych

  „W trakcie konsultacji Anka zwróciła uwagę zarówno na moje mocne strony jak i na elementy, które muszę poprawić. Metodycznie i skutecznie zmieniała moje nawyki. Jej solidny warsztat, zupełnie nowy punkt widzenia, duże zaangażowanie i dokładność pomogły mi osiągnąć zamierzone cele. Zarówno te krótko - jak i długoterminowe. Dzięki Anka! ”
  Piotr Turski, konsultant IT
 • W ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi realizowaliśmy projekty dla:


 • Business Coaching

  (Coaching biznesowy)


  Coaching biznesowy jest skierowany do kadry zarządzającej, liderów, menedżerów, właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty.

  Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej może korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności adekwatnej oceny sytuacji, podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania.

  Coaching biznesowy jest również doskonałym wsparciem potreningowym, ułatwiającym wdrażanie umiejętności zdobytych podczas szkoleń w codzienną praktykę.

  Poniżej przykłady tego, co nasi klienci osiągnęli dzięki coachingowi biznesowemu:
  • pozyskali nowych klientów
  • opracowali nową strategię rozwoju dla organizacji
  • rozwiązali sytuacje konfliktowe w swoich zespołach
  • zyskali sympatię klientów wewnętrznych w organizacji
  • „zbudowali wizerunek managera, na którym można polegać”
  • i wiele innych

  Business Coaching prowadzimy:
  • w siedzibie Klienta
  • w naszej sali coachingowej na ul. Bagno 2 (przy metrze Świętokrzyska w Warszawie)
  • przez SKYPE lub telefon

 • Life Coaching

  (Coaching osobisty)


  Coaching osobisty jest doskonałym wsparciem dla wszystkich osób, które czują gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Coaching osobisty daje klientowi możliwość całościowego spojrzenia na swoje życie, zastanowienia się dokąd zmierza, przemyślenia w jakich obszarach najbardziej potrzebuje zmian i jak najlepiej je przeprowadzić.

  Coaching osobisty zakłada podejście holistyczne. U podstaw tego założenia leży przekonanie, że zmiany w jednych obszarach życia klienta mogą mieć również pozytywny wpływ na zmiany w innych obszarach. Na przykład korzystne zmiany w życiu zawodowym mogą przyczynić się również do wzrostu zadowolenia w życiu osobistym, zadbanie o zdrowie może przełożyć się na większą kreatywność i wzrost chęci do działania itp.
  Coaching osobisty stwarza okazję, aby zidentyfikować obszary, w których nawet niewielkie zmiany znacząco wpłyną na polepszenie jakości życia. Coaching osobisty jest dla każdego, kto chce się rozwijać, chce siebie poznać, chce mieć rezultaty w konkretnych obszarach lub podnieść jakość tych rezultatów.

  Poniżej przykłady tego, co nasi klienci osiągnęli dzięki coachingowi osobistemu:
  • zmienili profil zawodowy, zaczynając wymarzone studia
  • zaczęli zarabiać na tym co do tej pory robili za darmo
  • znaleźli „sposób na wyjście z wypalenia zawodowego”
  • zaczęli jeździć rowerami z rodziną
  • „odnaleźli się w korporacyjnym świecie”
  • obronili pracę magisterską
  • założyli własną firmę
  • zmienili pracę na taką, która daje im satysfakcję
  • „po wielkim okresie stagnacji ruszyli do przodu”
  • polubili miejsce pracy, w którym są, kiedy sami zaczęli na nie wpływać
  • zaczęli pisać bloga, o czym zawsze marzyli
  • bardziej zaufali sobie, swoim potrzebom i emocjom i zaczęli dbać o siebie
  • poczuli, że życie zależy od nich samych
  • i wiele innych

  Life Coaching prowadzimy:
  • w siedzibie Klienta
  • w naszej sali coachingowej na ul. Bagno 2 (przy metrze Świętokrzyska w Warszawie)
  • przez SKYPE lub telefon

 • Team coaching

  (Coaching zespołowy)


  Coaching zespołowy sprawia, że poszczególni członkowie integrują się wokół wspólnych celów oraz zwiększają swoje zaangażowanie i motywację do działania.

  Proces Team coachingu wydobywa i wzmacnia to, co w członkach zespołu najlepsze. Doskonali organizację nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw współpracy zespołowej.

  Założenie, jakie tkwi u podstaw takiego sposobu pracy mówi, że każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, dynamikę, a przede wszystkim mądrość grupową i potrafi, czasami z pomocą Team coacha, dojść własną drogą do zakładanego poziomu efektywności.

  Rolą Coacha jest towarzyszenie zespołowi, czyli uświadamianie zachodzących w nim procesów, dawanie feedbacku, pokazywanie odmiennych perspektyw postrzegania, aniżeli dawanie gotowych recept i przepisów.

  Zmiany są efektem samodzielnej pracy danego zespołu, a nie, narzucanymi odgórnie rozwiązaniami czy też radami. Gotowe rozwiązania, chociażby najlepsze, które sprawdziły się w przypadku innej grupy, niekoniecznie będą odpowiednie dla danego zespołu, co więcej, mogą nawet w dłuższej perspektywie czasu stanowić ograniczenie. Stopień skomplikowania i delikatność relacji międzyludzkich w grupie wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia do konkretnych wyzwań.

  Na życzenie Klienta aby wskazać na potencjały zespołu prowadzimy również diagnozę talentów testem TalentQ, In, TEMA, Insight Discovery

  Na życzenie Klienta organizujemy również spotkania integracyjne łączące metodę team coachingu z działaniami twórczymi (m.in. warsztaty bembniarskie, tańce w kręgu, tworzenie przedstawienia teatralnego, tworzenie filmów itp.)

  Kiedy Coaching Zespołu:
  • na początku współpracy zespołu, kiedy podejmowane są decyzje co do zasad współpracy, strategii działania
  • kiedy zespół przechodzi przez zmianę (np. zmienił się skład członków zespołu, zmieniły się procedury, zasady pracy, cel funkcjonowania zespołu itp.)
  • kiedy obecne są konflikty interpersonalne
  • wyraźnie zmniejszyła się motywacja do pracy w zespole

  Poniżej przykłady tego, co nasi Klienci osiągnęli dzięki coachingowi zespołowemu:
  • wypracowali plan działania w projekcie
  • podnieśli motywację do pomocy sobie nawzajem
  • rozwiązali konflikty
  • zmienili sposób patrzenia na siebie nawzajem (otworzyli się na siebie)

 • Coaching on the job

  (Coaching w rzeczywistym czasie realizacji zadań)


  Coaching on the job jest formą obserwacji uczestniczącej, w której coach koncentruje swoją uwagę na samym procesie pracy (jak przebiega, na czym polega, gdzie i kiedy pojawiają się trudności, z czego wynikają, jak je rozwiązać itd.) Coaching odbywa się w realnej sytuacji działań podejmowanych przez klienta, np. w czasie prowadzenia przez managera spotkań z pracownikami, w czasie obsługi klienta przez handlowca, w czasie prowadzenia szkolenia przez trenera. Specyfika on the job to przede wszystkim bardzo szybki rozwój umiejętności, dzięki natychmiastowej weryfikacji działań.

  Kiedy Coaching on the job:
  • kiedy wdrażamy do pracy nowego pracownika
  • kiedy zakończyliśmy szkolenia i wdrażamy się w działania praktyczne

 • Rozwój managerski


  • Programy wspierające rozwój managerów w obszarze zarządzania coachingowego

  • Programy rozwijające zdolności przywódcze (Leadership)

  • Programy typu Action-Learning

  • Szkolenia typu HR, m.in. z profesjonalnych metod rekrutacji pracowników, z rozwoju kompetencji przekazywania informacji zwrotnej i prowadzenia ocen okresowych

  • Doradztwo w trudnych sytuacjach managerskich (m.in. sytuacje konfliktowe, przechodzenie przez zmianę, zwolnienia, spadek motywacji w zespole)


 • Rozwój trenersko-coachingowy


  • Programy szkoleniowe dla początkujących coachów, m.in. dla managerów, którzy chcą zarządzać wykorzystując metody coachingowe, dla nauczycieli, trenerów.

  • Programy szkoleniowe dla początkujących trenerów, osób pracujących z grupami m.in. dla osób, które awansowały na trenerów wewnętrznych w organizacjach ze stanowiska specjalistycznego lub handlowego, dla nauczycieli, pedagogów

  • Programy szkoleniowe dla praktykujących trenerów. Wierzymy, że pozwalają one przekroczyć rutynę i spojrzeć na proces uczenia z nowej perspektywy. Dbamy aby nasze zajęcia stanowiły źródło inspiracji i dawały motywacje do dalszego rozwoju

  • Szkolenia z wykorzystania metody dramy w coachingu i działaniach trenerskich

  • Superwizje i doradztwo dla trenerów i coachów

 • Rozwój kompetencji społecznych


  • Programy rozwoju kompetencji komunikacyjnych

  • Program rozwoju umiejętności współpracy w zespole

  • Programy rozwoju inteligencji emocjonalnej

  • Program rozwoju kompetencji mediacyjnych

  • Program rozwoju umiejętności perswazji

  • Program rozwoju zarządzania sobą w czasie

  • Programy budowania świadomego wizerunku (autoprezentacji)

 • Rozwój kompetencji osobistych


  • Programy rozwoju twórczego

  • Warsztaty z emisji głosu

  • Warsztaty relaksacyjne

  • Warsztaty wiedzy dla zdrowia

  • Trening interpersonalny

  • Program „Ekologia sukcesu”

  • Programy przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu

  • Programy rozwijające umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami

  • Warsztaty z automotywacji i budowania ścieżki realizacji osobistych celów

  • Program „Pewność siebie”


 • Rozwój kompetencji pro-klienckich


  • Programy wspierające profesjonalną obsługę klienta B2C i B2B (w tym telefoniczną obsługę klienta)

  • Programy wspierające rozwój współpracy opartej o wzajemne porozumienie i zaufanie

  • Programy wspierające rozwój postawy pro-klienckiej w instytucjach państwowych, rządowych, firmach

  • Program prowadzenia profesjonalnych prezentacji

  • Programy rozwoju kompetencji negocjacyjnych

  • Programy radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi z klientami (m.in. reklamacje)

 • Nasze biuro  Coaching dla Ciebie Anna Cieśluk

  ul. Zielone Zacisze 1/346
  03-294 Warszawa


  Telefon: +48 502 501 369
  E-mail:   biuro@coachingdlaciebie.pl

  REGON: 143429502
  NIP:         7231543945

  Napisz do nas

  Formularz kontaktowy został poprawnie wysłany.

  Skontaktujemy się z Państwem wkrótce

 • podziel się z nami swoją opinią

  Twoja opinia została poprawnie wysłana.

  Serdecznie dziękujemy.

 • Strefa uczestnika - Logowanie

  Niepoprawny Login lub hasło

  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dostępu. • co nas łączy

  Coaching dla Ciebie to przede wszystkim praca na rzecz innych, praca z pasją, w której najważniejsze są potrzeby Klienta i jego dobro. Pracujemy w oparciu o podejście coachingowe, w którym to Klient jest ekspertem od Siebie. Dbamy o efektywność powierzonego nam procesu, bezpieczną atmosferę do rozwoju, unikalne rozwiązania, wielowymiarowe zaangażowanie uczestników.

  Dbałość o efektywność procesu

  Uważnie badamy rzeczywiste potrzeby uczestników przed rozpoczęciem procesu. Na zajęciach w oparciu o narzędzia coachingowe budujemy wewnętrzną motywację uczestników do wprowadzenia nowych umiejętności w życie. Między spotkaniami jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi uczestnikami, odpowiadamy na ich pytania, wspieramy kiedy pojawiają się trudności.

  Bezpieczna atmosfera do rozwoju

  Budujemy sprzyjającą atmosferę do rozwoju na zajęciach i spotkaniach indywidualnych. Proces edukacyjny opieramy na naturalnych preferencjach uczestników. Nasze zajęcia prowadzą trenerzy, którzy bazują na świadomości mechanizmów grupowych, psychologicznych oraz dbają o realizację potrzeb i celów uczestników. Poprzez metody coachingowe budujemy komfortowe plany wdrażania zdobytej wiedzy, kształtowania nowych zachowań.

  Unikalne rozwiązania

  Tworzymy unikalne programy szkoleniowo-coachingowe łączące różne metody edukacyjne i całe spektrum narzędzi coachingowych nastawionych na zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce i ich realne przełożenie na działania biznesowe lub efektywność osobistą w codziennym życiu co bardzo często podkreślają uczestnicy naszych szkoleń i coachingów. Stawiamy na kreatywność i dopasowanie do potrzeb w miejsce standardowych rozwiązań.

  Wielowymiarowe zaangażowanie uczestników

  Na zajęciach angażujemy uczestników zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie i fizycznie. Dbamy aby proces rozwojowy odbywał się zarówno na poziomie wiedzy, umiejętności jak i postawy. Uczestnicy już w czasie zajęć mają okazję do praktykowania nowych umiejętności i analizy doświadczeń. Dzięki coachingowemu stylowi uczenia często mają okazję samodzielnie wypracowywać rozwiązania i świadomie brać odpowiedzialność za ich późniejsze stosowanie w praktyce.