Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Duńska firma dostarczająca rozwiązania i usługi informatyczne instytucjom finansowym, takim jak zarządzający aktywami, banki, banki krajowe, fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe i firmy ubezpieczeniowe na całym świecie.

Cele projektu:

 1. Wzrost kompetencji menedżerów w obszarach: świadomego stawiania celów, angażowania uczestników spotkania w dialog, budowania atmosfery sprzyjającej współpracy i dzieleniu się wiedzą, reagowania w sytuacjach trudnych.
 2. Trening z informacją zwrotną: każdy Uczestnik przeprowadził spotkanie i otrzymał informację zwrotną w określonych obszarach.

Forma:

dwa warsztaty oraz konsultacje indywidualne.

Metody pracy:

 • studia przypadków;
 • konsultacje indywidualne;
 • praca indywidualna;
 • trening w grupie.

Opis:

Projekt umożliwił zdobycie wiedzy oraz trening w zakresie świadomych spotkań z zespołem. Został zrealizowany w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych. Pierwszy warsztat wyposażył Uczestników w narzędzia świadomego stawiania celów, angażowania uczestników spotkania w dialog, budowania atmosfery sprzyjającej współpracy i dzieleniu się wiedzą, reagowania w sytuacjach trudnych. Konsultacje indywidualne zapewniły wsparcie każdemu z Uczestników w przygotowaniu konkretnego spotkania z wykorzystaniem nowopoznanych narzędzi. Drugi warsztat, który odbył się po konsultacjach indywidualnych, umożliwił Uczestnikom poprowadzenie 20-30 minutowego spotkania w grupie warsztatowej oraz otrzymanie informacji zwrotnej. Każdy Uczestnik prowadził spotkanie na inny temat i w oparciu o inne narzędzia, co pozwoliło grupie doświadczyć różnych sposobów prowadzenia spotkań zespołowych. 

Efekty:

 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia skutecznych spotkań;
 • poznanie narzędzi wspierających świadome stawianie celów, angażowanie uczestników spotkania w dialog, budowanie atmosfery sprzyjającej współpracy i dzielenie się wiedzą, reagowanie w sytuacjach trudnych;
 • trening prowadzenia efektywnego spotkania zakładającego równowagę między celami, procesem i ludźmi;
 • trening przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych;
 • konsultacja indywidualna w zakresie prowadzenia spotkań.