Cykl rozwijający kompetencje społeczne i inteligencję emocjonalną wśród konsultantów IT

Klient, chcąc zadbać o wzrost jakości relacji Konsultantów IT z partnerami biznesowymi, podjął decyzję o stworzeniu praktycznego programu szkoleń miękkich, zaprojektowanego w oparciu
o najnowsze badania w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i realne sytuacja biznesowe konsultantów. 

Cele projektu:

 1. Wzrost kompetencji konsultantów IT w obszarach: przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej, budowania środowiska efektywnej współpracy, motywowania, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zmniejszania liczby błędy w ocenie sytuacji biznesowej, zachowania spokoju w stresujących sytuacjach.
 2. Wzrost jakości współpracy konsultantów IT z partnerami biznesowymi.
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy konsultantami IT.

Forma:

cykl dwunastu trzy/lub czterogodzinnych warsztatów

Metody pracy:

 • studia przypadków;
 • drama;
 • grywalizacja;
 • praca z ciałem.

Opis:

Projekt umożliwił zdobycie i rozwój kluczowych kompetencji, które podnoszą szansę na sukces konsultantów IT we współpracy z klientami biznesowymi. Projekt został zrealizowany w formie półrocznego cyklu warsztatów, odpowiadających na sześć pytań: Jak efektywnie udzielać
i przyjmować informację zwrotną? Jak tworzyć środowisko efektywnej współpracy w projekcie?
Jak zmotywować innych do działania? Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe? Jak zmniejszyć liczbę błędów w sytuacjach biznesowych przez rozwój empatii? Jak zachować spokój  w sytuacjach silnego stresu?

Warsztaty były okazją do treningu umiejętności, umożliwiły wymianę wiedzy i doświadczeń konsultantom IT o wysokich kompetencjach technicznych. Uczestnicy otrzymali także materiały umożliwiające indywidualne zdobywanie wiedzy. 

Projekt został dotychczas zrealizowany pięć razy uzyskując za każdym razem wysoką ocenę Konsultantów.  Każda edycja uwzględniała potrzeby Uczestników oraz specyfikę grupy.

Efekty:

 • rozwój umiejętności przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych;
 • poznanie narzędzi wspierających budowę środowiska efektywnej współpracy biznesowej;
 • stworzenie banku dobrych praktyk działania w sytuacjach konfliktowych;
 • rozwój umiejętności patrzenia na rzeczywistość z różnych perspektyw;
 • wzrost umiejętności reagowania w sytuacjach silnego stresu;
 • podniesienie jakości współpracy pomiędzy konsultantami IT.