Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Firma doradcza obecna w ponad 150 krajach.

Klient, chcąc wesprzeć menedżerów IT w obszarze świadomego zarządzania, podjął decyzję
o zaprojektowaniu cyklu rozwojowego, który zakłada zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie pozytywnego zarządzania zespołem.

Cele projektu:

 1. Wzrost samoświadomości menedżerów oraz świadomości dynamiki procesu grupowego i roli lidera.
 2. Wzrost kompetencji menedżerów w obszarze motywowania i angażowania współpracowników.
 3. Wzrost kompetencji menedżerów rozwiązywania sytuacji trudnych ze współpracownikami.
 4. Trening umiejętności w postaci zadań wdrożeniowych.

Uczestnicy:

10 osób.

Forma:

trzy warsztaty oraz zadania wdrożeniowe.

Metody pracy:

 • studia przypadków;
 • zadania wdrożeniowe;
 • konsultacje indywidualne;
 • trening w grupie.

Opis:

Projekt umożliwił zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie świadomego zarządzania zespołem. Został zrealizowany w formie cyklu trzech warsztatów. Uczestnicy zrealizowali zadania wdrożeniowe między spotkaniami, mogąc korzystać ze wsparcia trenera. 

Pierwszy warsztat dotyczył rozwoju samoświadomości, wypracowania zasad budowania relacji w oparciu o uważność na potrzeby, styl myślenia i działania. Drugi – zaproponował odpowiedzi na pytanie: „Jak wzmacniać  motywację wewnętrzną współpracowników?” poprzez poznanie wybranych narzędzi coachingowych, wzrost kompetencji w obszarze zarządzania zmianą oraz rozwój umiejętności prowadzenia efektywnych rozmów. Trzeci warsztat zapewnił narzędzia i ćwiczenia z obszaru rozwiązywania sytuacji spornych ze współpracownikami, w tym diagnozę własnego stylu komunikacji oraz narzędzia stawiania granic w relacjach biznesowych. Cyklowi warsztatów towarzyszyły zadania wdrożeniowe, które umożliwiły Uczestnikom zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w realnych sytuacjach biznesowych.

Efekty:

 • rozwój wiedzy o własnych mocnych stronach i obszarach do rozwoju;
 • wzrost świadomości związanej dynamiką procesu grupowego i roli lidera;
 • poznanie narzędzi wspierających świadome motywowanie i  angażowanie współpracowników;
 • rozwój kompetencji w obszarze zarządzania zmianą w zespole;
 • określenie strategii reagowania w sytuacjach trudnych;
 • wypracowanie zasad budujących spójny wizerunek lidera.