Cykl rozwijający kompetencje społeczne i inteligencję emocjonalną wśród konsultantów IT

Klient, chcąc zadbać o wzrost jakości relacji Konsultantów IT z partnerami biznesowymi, podjął decyzję o stworzeniu praktycznego programu szkoleń miękkich, zaprojektowanego w oparciu o najnowsze badania w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i realne sytuacja biznesowe konsultantów. 

Opracowanie i wdrożenie wartości firmy – spółka z sektora benefitów pozapłacowych.

Klient oczekiwał wsparcia w procesie wyłonienia, wyboru i wdrożenia wartości firmowych. Wyzwaniem było zaangażowanie pracowników w proces, aby znaleźć i zdefiniować wspólne wartości, które wspierają wizję i misję Klienta. Klientowi zależało aby do tych wartości można się było odwołać identyfikując kluczowe działania firmy oraz pracując z sytuacjami trudnymi – zarówno z klientem wewnętrznym jak i […]

Warsztat wspierający efektywność biznesową – międzynarodowa firma doradcza

Międzynarodowa firma doradcza zajmująca się audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i transakcyjnym w 150 krajach. Klient oczekiwał wsparcia w zbudowaniu i przeprowadzeniu warsztatu na temat wyrażania potrzeb i reagowania na potrzeby innych w sytuacjach biznesowych oraz wypracowania zasad profesjonalnego reagowania w sytuacjach trudnych.