Wprowadzone przez admin

Executive coaching, Grupa GRODNO S.A.

Miałem okazję uczestniczyć w co najmniej kilku podobnych szkoleniach o zbliżonej tematyce, jedne były dobre inne były trochę gorsze, aż wreszcie pojawiła się firma „Coaching dla Ciebie” w osobie Ani Cieśluk i wówczas doświadczyłem czegoś zupełnie innego. Zobaczyłem, że poruszane zagadnienia, proponowane metody i mechanizmy, czy wypracowane rozwiązania można zastosować nie tylko w codziennym życiu […]

Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Firma doradcza obecna w ponad 150 krajach. Klient, chcąc wesprzeć menedżerów IT w obszarze świadomego zarządzania, podjął decyzję o zaprojektowaniu cyklu rozwojowego, który zakłada zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie pozytywnego zarządzania zespołem.

Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Duńska firma dostarczająca rozwiązania i usługi informatyczne instytucjom finansowym, takim jak zarządzający aktywami, banki, banki krajowe, fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe i firmy ubezpieczeniowe na całym świecie.

Opracowanie i wdrożenie wartości firmy – spółka z sektora benefitów pozapłacowych.

Klient oczekiwał wsparcia w procesie wyłonienia, wyboru i wdrożenia wartości firmowych. Wyzwaniem było zaangażowanie pracowników w proces, aby znaleźć i zdefiniować wspólne wartości, które wspierają wizję i misję Klienta. Klientowi zależało aby do tych wartości można się było odwołać identyfikując kluczowe działania firmy oraz pracując z sytuacjami trudnymi – zarówno z klientem wewnętrznym jak i […]

Warsztat budujący efektywny zespół – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w integracji działu finansowego, rozwoju umiejętności przekazywania informacji zwrotnej oraz budowania zespołu. Wyzwaniem Klienta była integracja wszystkich osób w zespole, w tym anglojęzycznych. Dotychczasowi partnerzy Klienta w obszarze szkoleń odmówili dostosowania programu warsztatu do osób polsko- i anglojęzycznych.