Zarządzanie coachingowe w procesie zmiany – warsztat przygotowujący managerów do wdrożenia systemu SAP ERP

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD.

Klient oczekiwał wsparcia w przygotowaniu menedżerów do wdrożenia nowego systemu zarządzania SAP ERP. Wyzwaniem dla Klienta było znalezienie partnera, który zrealizuje cele za pomocą warsztatu dla osób polsko- i anglojęzycznych. 

Cele projektu:

  1. Przygotowanie menedżerów do wdrożenia nowego systemu zarządzania SAP ERP, za które odpowiadali.
  2. Zminimalizowanie obaw związanych z wdrożeniem nowego systemu.
  3. Przećwiczenie narzędzi coachingowych w obszarze zadawania pytań, wyznaczania i zlecania celów, poszukiwania najlepszych rozwiązań i udzielania informacji zwrotnej.

Liczba osób:

6 osób, menedżerowie.

Forma:

warsztat

Metody pracy:

  • coaching;
  • drama;
  • analiza studium przypadku.

Opis:

Warsztat umożliwił zdobycie umiejętności związanych z przechodzeniem przez zmianę. Osią, wokół której opracowany został program warsztatu, był stres i obawy menedżerów, czy są w stanie udźwignąć odpowiedzialność i sprawnie wdrożyć system, zachowując zadowolenie członków zespołu oraz klientów wewnętrznych. Trenerzy prowadzili zajęcia w języku polskim i angielskim, materiały zostały przygotowane w dwóch językach, aby wszyscy Uczestnicy mogli w pełni uczestniczyć
w warsztacie.

Efekty:

  • praktyczne narzędzia, które zapobiegają powstawaniu wąskich gardeł lub luk komunikacyjnych podczas wdrażania zmiany; 
  • redukcja poziomu stresu u osób zarządzających zespołami i zmianą;
  • teoria i praktyka języka korzyści.