Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Firma doradcza obecna w ponad 150 krajach. Klient, chcąc wesprzeć menedżerów IT w obszarze świadomego zarządzania, podjął decyzję o zaprojektowaniu cyklu rozwojowego, który zakłada zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie pozytywnego zarządzania zespołem.

Szkolenie dla menedżerów w branży IT

Duńska firma dostarczająca rozwiązania i usługi informatyczne instytucjom finansowym, takim jak zarządzający aktywami, banki, banki krajowe, fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe i firmy ubezpieczeniowe na całym świecie.

Warsztat dla managerów przygotowujący do wdrożenia SAP ERP – producent małego AGD

Francuskie konsorcjum, producent małego AGD. Klient oczekiwał wsparcia w przygotowaniu menedżerów do wdrożenia nowego systemu zarządzania SAP ERP. Wyzwaniem dla Klienta było znalezienie partnera, który zrealizuje cele za pomocą warsztatu dla osób polsko- i anglojęzycznych. 

Rozwój kompetencji menedżerów – sieć sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego

Duże przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego. W sytuacji dynamicznego rozwoju firmy Klient podjął decyzję o szkoleniu kadry menedżerskiej w oparciu o analizę potrzeb. Menedżerowie otrzymali wsparcie w wybranych obszarach zarządzania. Najważniejszym celem było dostarczenie menedżerom narzędzi, które wywrą pozytywny wpływ na współpracowników i pozwolą kształtować w nich proaktywną postawę.