Duże przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego.

W sytuacji dynamicznego rozwoju firmy Klient podjął decyzję o szkoleniu kadry menedżerskiej w oparciu o analizę potrzeb. Menedżerowie otrzymali wsparcie w wybranych obszarach zarządzania. Najważniejszym celem było dostarczenie menedżerom narzędzi, które wywrą pozytywny wpływ na współpracowników i pozwolą kształtować w nich proaktywną postawę.

Klient chciał zrealizować projekt korzystając z dostępnych dla firm środków na kształcenie ustawiczne.

Cele projektu:

 1. Wzrost kompetencji w obszarze radzenie sobie z sytuacjami trudnymi z zarządzaniu pracownikami.
 2. Wzrost efektywności i satysfakcji zawodowej poprzez lepszą organizację czasu pracy.
 3. Podniesienie kwalifikacji managerskich poprzez wzmocnienie umiejętności coachingowych.
 4. Wzrost kompetencji przekazywania wiedzy i rozwijania pracowników.

Liczba osób:

12 osoby

Metody pracy:

 • team coaching,
 • drama,
 • studia przypadków,
 • zadanie wdrożeniowe,
 • praca w grupach.

Opis

Projekt umożliwił zdobycie i rozwój kompetencji podczas czterech dwudniowych warsztatów dotyczących następujących obszarów zarządzania: rozwiązywania trudnych sytuacji, efektywnej organizacji pracy, coachingowego stylu zarządzania i przekazywania wiedzy (w tym: efektywnego prowadzenia szkoleń sprzedażowych). Praca umożliwiła wejście w realne sytuacje biznesowe Klienta, ich analizę i stworzenie procedur wewnętrznych. Treningi pozwoliły na zastosowanie zdobytej wiedzy oraz uzyskanie informacji zwrotnej.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, dofinansowanie wyniosło 80% kosztów projektu.

Efekty:

 • rozwój umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi;
 • stworzenie banku dobrych praktyk, sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji;
 • identyfikacja dobrych i złych nawyków przy planowaniu pracy;
 • utrwalenie wiedzy z obszaru skutecznego planowania 
 • trening coachingu w realnych sytuacjach biznesowych;
 • rozwój indywidualnych umiejętności wspierania innych w rozwoju i znajdowania właściwej dla nich strategii osiągania celów;
 • rozwój umiejętności tworzenia scenariuszy szkoleń sprzedażowych;
 • trening skutecznego przekazywania wiedzy.