Międzynarodowej firma doradcza zajmująca się audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i transakcyjnym w 150 krajach.

Klient oczekiwał wsparcia w zbudowaniu i przeprowadzeniu warsztatu rozwojowego dla zespołu około 20 osób, który wyposaża w perspektywę i narzędzia ułatwiające współpracę. Kluczowe było uwzględnienie różnic w zespole, które mogą zostać wykorzystane jako zasób, a nie utrudnienie.

Ponad to ważne było stworzenie przestrzeni do wzajemnej wymiany potrzeb i oczekiwań dotyczących działań biznesowych i wypracowanie zasad podnoszących ich efektywność.

Cele projektu:

 1. Analiza indywidualnych i zespołowych wyników badania FRIS®.
 2. Wzrost świadomości własnych kompetencji i obszarów do pracy. 
 3. Określenie wspierających zasad współpracy.

Liczba osób:

20 osoby

Forma:

warsztat jednodniowy

Metody pracy:

 • team coaching;
 • studia przypadków;
 • gra zespołowa;
 • narzędzie psychometryczne – kwestionariusz FRIS®.

Opis

Warsztat umożliwił poznanie swojego stylu myślenia i działania, zauważenie potencjału różnorodności w zespole oraz przećwiczenie budowania efektywnej komunikacji z osobami o innych stylach myślenia i działania. Warsztat był oparty na interakcjach między Uczestnikami, został zrealizowany przez certyfikowanego trenera FRIS®. Uczestnicy otrzymali indywidualne raporty, które są wspierającym narzędziem w pracy rozwojowej. Po warsztacie odbyło się spotkanie podsumowujące trenera z kierownikiem zespołu oraz indywidualne spotkania poszerzające wiedzę
o stylach myślenia i działania z poszczególnymi uczestników.

Efekty:

 • rozwój umiejętności zauważania mocnych stron u siebie i innych osób w zespole;
 • lepsze stosowanie naturalnych predyspozycji w codziennej współpracy;
 • wzrost jakości komunikacji w zespole;
 • poszerzenie perspektywy analizy sytuacji biznesowych;
 • trening dialogu w parach i zespołach.