Sztuka rozmowy o wzajemnych potrzebach w relacjach z klientami i współpracownikami – warsztat wspierający efektywność biznesową.

Międzynarodowa firma doradcza zajmująca się audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i transakcyjnym w 150 krajach.

Klient oczekiwał wsparcia w zbudowaniu i przeprowadzeniu warsztatu na temat wyrażania potrzeb i reagowania na potrzeby innych w sytuacjach biznesowych oraz wypracowania zasad profesjonalnego reagowania w sytuacjach trudnych. Spotkanie miało aktywnie zaangażować Uczestników, być odpowiedzią na  realne sytuacje biznesowe Klienta oraz zaproponować praktyczne rozwiązania, poparte wiedzą naukową.

Cele projektu:

 1. Wzrost kompetencji w obszarze wyrażania własnych potrzeb i umiejętności świadomego reagowania na potrzeby innych. 
 2. Określenie efektywnych strategii reagowania w sytuacjach trudnych.
 3. Wypracowanie zasad budujących spójny wizerunek partnera biznesowego.

Liczba osób:

20 osoby

Forma:

warsztat jednodniowy

Metody pracy:

 • improwizacja i drama;
 • studia przypadków;
 • praca w grupach.

Opis:

Warsztat umożliwił zdobycie i rozwój kompetencji w trzech obszarach: rozpoznawania potrzeb, reagowania w sytuacjach trudnych, świadomego budowania wizerunku. Praca warsztatowa umożliwiła wejście uczestnikom  w sytuacje biznesowe w roli klienta, a także analizę najczęstszych mechanizmów prowadzących do obniżenia satysfakcji ze współpracy oraz wymianę doświadczeń
i stworzenie rekomendowanych ścieżek zachowań.

Warsztat odbył się w ciekawym miejscu sprzyjającym zbudowaniu atmosfery wymiany doświadczeń, otwartości w omawianiu wyzwań i wypracowywaniu najlepszych rozwiązań biznesowych. 

Efekty:

 • rozwój umiejętności patrzenia na sytuację współpracy z perspektywy potrzeb każdej ze stron;
 • przyjrzenie się wartościom zespołowym, nawykom w komunikacji;
 • zbudowanie zaufania i przestrzeni wzajemnej współpracy;
 • wzrost jakości komunikacji w zespole;
 • pogłębienie umiejętności efektywnego dialogu;
 • uważność w sytuacjach trudnych;
 • trening proszenia o informację zwrotną, udzielania informacji zwrotnej, proaktywnego odmawiania.