Duże przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego.

Projekt umożliwił zdobycie i rozwój kompetencji handlowców podczas pięciu 2 dniowych warsztatów, które poruszały tematykę: standardów procesu sprzedaży i obsługi klienta, świadomego planowania aktywnej sprzedaży, negocjacji handlowych, trudnych sytuacji sprzedażowych oraz zawierały treningu umiejętności handlowych.

Cele projektu:

 1. Wzrost kompetencji handlowców w obszarach: standardów procesu sprzedaży i obsługi klienta, świadomego planowania aktywnej sprzedaży, negocjacji handlowych, trudnych sytuacji sprzedażowych.
 2. Podniesienie kwalifikacji handlowców poprzez trening umiejętności handlowych.
 3. Wzrost kompetencji przekazywania wiedzy.

Liczba osób:

44 osoby

Forma:

Pięć dwudniowych warsztatów.

Metody pracy:

 • studia przypadków;
 • improwizacje;
 • grywalizacja;
 • analiza case study.

Opis

Program projektu został zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie handlowe firmy, know how w obszarze produktowym, najnowsze badania naukowe dotyczące relacji klient – handlowiec, realne sytuacje biznesowe. Warsztaty prowadził trener wiodący we współpracy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w poszczególnych obszarach. Treningi umożliwiły wymianę wiedzy i doświadczeń handlowcom pracującym w różnych częściach Polski.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, dofinansowanie wyniosło 80% kosztów projektu.

Efekty:

 • rozwój umiejętności budowania relacji biznesowych;
 • stworzenie banku dobrych praktyk w obszarze standardów sprzedaży;
 • poznanie narzędzi do identyfikacji i wzbudzania potrzeb klientów;
 • rozwój umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji sprzedażowych;
 • stworzenie banku argumentów, które warto stosować w trudnych rozmowach.