Rozwój kompetencji menedżerów – sieć sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego

Duże przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego. W sytuacji dynamicznego rozwoju firmy Klient podjął decyzję o szkoleniu kadry menedżerskiej w oparciu o analizę potrzeb. Menedżerowie otrzymali wsparcie w wybranych obszarach zarządzania. Najważniejszym celem było dostarczenie menedżerom narzędzi, które wywrą pozytywny wpływ na współpracowników i pozwolą kształtować w nich proaktywną postawę.

Rozwój kompetencji handlowców – sieć sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego

Duże przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią sprzedaży w branży przemysłu elektrotechnicznego. Projekt umożliwił zdobycie i rozwój kompetencji handlowców podczas pięciu 2 dniowych warsztatów, które poruszały tematykę: standardów procesu sprzedaży i obsługi klienta, świadomego planowania aktywnej sprzedaży, negocjacji handlowych, trudnych sytuacji sprzedażowych oraz zawierały treningu umiejętności handlowych.