Business Coaching, Dun & Bradstreet Polska Sp. z o. o.

„Celami prowadzonych przez Annę Cieśluk coachingów był wzrost motywacji i efektywności pracy poszczególnych członków zespołu Telesales. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte…”

Adrian Chabros, koordynator Działu Telecentrum Dun & Bradstreet Polska Sp. z o. o.