Business Coaching, Polskie Centrum Marketingowe

„Pani Anna Cieśluk przeprowadziła 120 godzin coachingów dla pracowników organizacji – w tym managerów, specjalistów i konsultantów. Cele coachingów były następujące: podniesienie motywacji pracowników, wzrost efektywności pracy, rozwój kompetencji managerskich i handlowych.
Prowadzone przez Panią Annę coachingi odniosły zakładane rezultaty a co więcej spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem coachee.”

Rober Szajner, Kierownik Zespołu Szkoleń Polskie Centrum Marketingowe