Executive coaching Przewozy Regionalne sp. z o. o.

„Celem coachingu jaki sformułowaliśmy z Anią Cieśluk na pierwszym spotkaniu, był wzrost mojej efektywności menedżerskiej w obszarach związanych z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem. W realizacji ww. celu pomogło mi ze strony Ani jej indywidualne podejście, ogromne zaangażowanie i wspieranie mnie w każdym temacie. Jej postawa i podejście inspirowały mnie do nowych działań i odnajdywania satysfakcji z każdego nawet najmniejszego sukcesu. Ania towarzyszyła mi w formułowaniu kolejnych celów oraz wspomagała mnie, m.in. poprzez pokazywanie efektów moich cząstkowych działań. Zwiększało to moją motywację, ale także pozwalało inaczej spojrzeć i ocenić wykonywane przeze mnie zadania. Ania pomogła mi także znaleźć właściwe proporcje pomiędzy kwestiami związanymi z jednej strony z realizacją celów probiznesowych, a z drugiej – związanych z zachowaniem postawy prospołecznej. Dla mnie współpraca z Anią to wstęp do najciekawszej książki, której nie można nie czytać dalej, chociaż już na początku wiadomo, że nowych stron i rozdziałów ciągle będzie przybywać”

Elżbieta Grudzień, Prokurent, Dyrektor Pionu Finansowego „Przewozy Regionalne” sp. z o. o.