Przygotowanie do wystąpień publicznych, 7N

„W trakcie konsultacji Anka zwróciła uwagę zarówno na moje mocne strony jak i na elementy, które muszę poprawić. Metodycznie i skutecznie zmieniała moje nawyki. Jej solidny warsztat, zupełnie nowy punkt widzenia, duże zaangażowanie i dokładność pomogły mi osiągnąć zamierzone cele. Zarówno te krótko – jak i długoterminowe. Dzięki Anka! ” Piotr Turski, konsultant IT

Rozwój sieci sprzedaży, Sklep biegacza

„Pani Anna Cieśluk pracowała na rzecz naszej firmy Dansport w okresie 9-12.2013 prowadząc działania doradczo-szkoleniowe. Współpracowała z Zarządem firmy w ramach konsultacji dotyczących rozwoju sieci sprzedaży „Sklep Biegacza”, podczas których dała się poznać jako wnikliwy słuchać i obserwator a zarazem doradca. Przeprowadzone konsultacje wpłynęły istotnie na podjęte przez Zarząd działania strategiczne związane z rozwojem przedsiębiorstwa…” […]

Budowanie strategii efektywnej współpracy, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

„Pani Anna Cieśluk prowadziła działania doradczo-szkoleniowe dla Okręgu Mazowieckiego ZHR. Pani Anna przeprowadziła szkolenie oraz konsultacje, w listopadzie 2015r., dla członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz dla Członków Zarządów Obwodów podległych Okręgowi Mazowieckiemu. (…) Szkolenie jak i konsultacje spełniły oczekiwania Zarządu Okręgu Mazowieckiego i pozytywnie wpłynęły na podejmowane przez Zarząd decyzje związane z działalnością. Zrozumienie potrzeb, […]

Wystąpienia publiczne, 7N

„Ania Cieśluk pomagała mi się przygotować do wystąpienia na największej konferencji programistycznej w Polsce. Jej cenne uwagi pomogły mi w dostarczeniu świetnego wystąpienia, które zostało bardzo dobrze odebrane przez publiczność. Ania pomogła mi dostosować treść prezentacji do różnych grup odbiorców obecnych na sali, wskazała mi obszary wymagające poprawy oraz zainspirowała mnie do przeprowadzenia próby przemówienia […]