Budowanie strategii efektywnej współpracy, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

„Pani Anna Cieśluk prowadziła działania doradczo-szkoleniowe dla Okręgu Mazowieckiego ZHR. Pani Anna przeprowadziła szkolenie oraz konsultacje, w listopadzie 2015r., dla członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz dla Członków Zarządów Obwodów podległych Okręgowi Mazowieckiemu.
(…) Szkolenie jak i konsultacje spełniły oczekiwania Zarządu Okręgu Mazowieckiego i pozytywnie wpłynęły na podejmowane przez Zarząd decyzje związane z działalnością. Zrozumienie potrzeb, zaangażowanie oraz dobór ćwiczeń podczas szkoleń pozwoliły na skuteczne zaznajomienie się i opanowanie nowych rozwiązań, a także nowe spojrzenie na problemy i ich rozwiązywanie.
Zarząd Okręgu Mazowieckiego poleca szkolenia Pani Anny, przede wszystkim za profesjonalizm, sposób przekazywania wiedzy, jak i samą wiedzę oraz pomysłowość, które powodowały, że przeprowadzane przez nią szkolenia i konsultacje miały bardzo wysoki poziom merytoryczny.”

Przewodniczący Okręgu Mazowieckiego ZHR phm. Jan Badowski HR