Przygotowanie do wystąpień publicznych, 7N

„W trakcie konsultacji Anka zwróciła uwagę zarówno na moje mocne strony jak i na elementy, które muszę poprawić. Metodycznie i skutecznie zmieniała moje nawyki. Jej solidny warsztat, zupełnie nowy punkt widzenia, duże zaangażowanie i dokładność pomogły mi osiągnąć zamierzone cele. Zarówno te krótko – jak i długoterminowe. Dzięki Anka! ”

Piotr Turski, konsultant IT