Executive coaching

„Pani Anna prowadziła mój indywidualny coaching od sierpnia do listopada 2014. Podczas spotkań poruszaliśmy się po sferze biznesowej jak i prywatnej mojego życia. Jej intuicja i nieliniowe podejście do mojej osoby szybko przyniosły efekty w postaci zaufania i otwarcia na zmianę. Kolejne spotkania pozwoliły uzyskać świadomość tego, co chcę zmienić w przyszłości. Dostałem zatem narzędzia do pracy nad sobą w długim okresie czasu a nie tylko na potrzeby sesji coachingowych, co jest dla mnie największą wartością”.

Kamil Kilian, Dyrektor Zarządzający