WDROŻENIE DLA FIRMY JAKAS SP. Z. O. O.

Spółka JakaśTam Sp. z o.o.  to firma bla bla i tak dalej wstępniak

Cel projektu:

Celem projektu było zapewnienie całodobowego wsparcia platformy TIBCO oraz działających w jej ramach procesów, używanych w kluczowych obszarach działalności firmy.

Wdrożone rozwiązania:

Wsparcie platformy Tibco Business Works w trybie 24/7. Usługa realizowana jest w modelu Managed Services (Billennium Services).

Korzyści:

  • Single Point of Contact dla Klienta w sprawie serwisu,
  • wzrost jakości świadczonych usług,
  • lepsza i sprawniejsza komunikacja z użytkownikiem biznesowym,
  • szybsza reakcja oraz czas rozwiązania incydentów poprzez całodobowe wsparcie,
  • większa transparentność usługi poprzez ewidencjonowanie pracy w systemie ticketowym oraz comiesięczne raporty,
  • wzrost niezawodności poprzez proaktywny monitoring.